Liikenneväylien rahoitus ei saa siirtyä kuntien harteille

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman luonnoksesta sekä sen vaikutusten arvioinnista. Vantaa pitää valtakunnallisen suunnitelman laatimista erittäin tärkeänä, koska se tuo toivottua pitkäjänteisyyttä koko maan liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Vantaa sijaitsee useiden valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin sijaitsevien liikenneväylien solmukohdassa. Tästä syystä myös Vantaan kaupunkirakenne ja elinkeinoelämä ovat rakentuneet pitkälti liikenteen ansiosta ja sen ehdoilla. Kaupunki kokee, että suunnitelma ei kuitenkaan anna kaikilta osin riittävästi eväitä pitkäjänteiseen kaupunkiseutujen suunnitteluun. Suurten kaupunkiseutujen välisen saavutettavuuden kehittämisen tulee olla valtakunnallisen liikennejärjestelmän keskiössä.

Vantaa korostaa lausunnossaan hankkeiden rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Suunnitelmassa esitetään muun muassa hyötyjä maksaa -mallin käyttöä nykyistä laajemmin. Kunta-valtiosuhteessa on pitkään jo siirrytty suuntaan, jossa kunnat ovat rahoittaneet entistä enemmän valtion väyläverkkoa. Tätä ei voi pitää kestävänä kehityssuuntana, joten Vantaa edellyttää rahoitusmallin poistamista suunnitelmista.

Hyvinvointialueiden perustaminen heikentää edelleen voimakkaasti kuntien mahdollisuuksia rahoittaa suuria liikennehankkeita edes nykyisellä tasolla. Rahoitustason nostaminen on käytännössä mahdotonta hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.

Rahoituksen lisäksi Vantaa ehdottaa muutoksia muun muassa liikenteen päästövähennysten toteutukseen, joukkoliikenteen tukeen sekä kävelyn, pyöräilyn ja liityntäpysäköinnin rahoitustasoon.

Tukea saatava kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen

Kaupunginhallitus antoi lausunnon kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Vantaa kannattaa erityisesti suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuen nostoa sekä lisätukea suuriin joukkoliikenteen raidehankkeisiin.

Esityksen toimenpiteet ovat pääosin Vantaan kaupungin tavoitteiden mukaisia. Enemmän tulisi kiinnittää huomiota ajoneuvoliikenteen suoritteen alentamiseen ja niihin liittyviin keinoihin. Uusiutuvan polttoaine tulisi olla hinnaltaan edullisempaa kuin fossiilinen. Ruuhkamaksuissa ratkaisun tulee olla kuntien omassa päätösvallassa.

Autoilun verotuksessa valtion tulisi tukea sellaisia päästövähennyskeinoja, jotka vaikuttavat kuntiin. Tällaisia ovat esimerkiksi liityntäliikenteen pysäköintipaikkojen rakentaminen ja investoinnit raskaan liikenteen runkoväyliin.

Julkaistu: 9.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter