Vanda får AstraZeneca-vaccin – tidsbokningen för riskgrupper har öppnats idag

Vaccinationerna med AstraZenecas vaccin inleds denna vecka. Tid för vaccination kan nu bokas av 65–69-åringar som på grund av sitt hälsotillstånd har en mycket stor risk att bli svårt sjuka i covid-19 (lista nedan). I fråga om andra vaccin pågår ännu vaccineringen av Vandabor som i år fyller 80 år eller är äldre i Vanda.

Om målgruppen för det nya AstraZeneca-vaccinet har nationella riktlinjer tagits fram om att vaccinet kommer att riktas till personer under 70 år som på grund av sin underliggande sjukdom hör till en riskgrupp. Planen är att börja vaccinera från och med de äldre åldersgrupperna.

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

  • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
  • Cancersjukdom under aktiv behandling
  • Allvarlig störning i immunförsvaret
  • Svår kronisk njursjukdom
  • Svår kronisk lungsjukdom
  • Typ 2-diabetes som behandlas med medicin
  • Downs syndrom (vuxna)

Dessutom riktas AstraZenecas vaccin till hälsovårdspersonal som hör till vaccinationsmålgruppen.

De som på grund av sitt hälsotillstånd hör till målgrupp (grupp 1) kan fr.o.m. tisdagen 9.2.2021 i första hand boka en vaccinationstid genom adressen www.Coronavaccinbokning.fi. På tjänsten är det möjligt att utöver Sanomala också boka tid till en ny vaccinationspunkt som öppnas på Varia i Sandkulla, adress Tennisvägen 1.

Det är nu möjligt att uträtta ärenden för en annan vuxen på tjänsten www.Coronavaccinbokning.fi. För att uträtta ärenden för en annan vuxen förutsätts en officiell fullmakt som kan ges på webbtjänsten suomi.fi. Närmare information om tidsbokningstjänsten.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15). I början är tillgången till vaccin mycket begränsad. Nya vaccinationstider öppnas allteftersom man får tillgång till mer vaccin.

Vi informerar bl.a. på vantaa.fi/koronarokotukset om hur vaccinationerna fortskrider. Vi önskar att ni i coronavaccinationsärenden inte kontaktar andra än Vanda stads nummer eller service för att inte servicen ska överbelastas. Också telefonnumret för bokning av tid till coronavaccination är avsett endast för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska överbelastas och de som står i tur för vaccinering ska kunna boka en tid.

Julkaistu: 10.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter