Lapsiystävällinen kunta -työ käynnistyy Vantaalla

Suomen UNICEF on valinnut Vantaan kaupungin mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Vuoden 2021 aikana Lapsiystävällinen kunta -mallissa aloittaa seitsemän muuta kuntaa.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja palveluissa sekä lasten arjessa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen, myös heikommassa asemassa olevan, lapsen arjessa.

– Me olemme Vantaalla tehneet töitä lapsen oikeuksien toteutumiseksi jo paljon, mutta vielä on työtä myös edessä. Haluamme muun muassa kehittää lasten ja nuorten osallistumista heitä koskevien päätösten valmisteluun, kertoo Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on tutkitusti vaikuttava väline kunnille lapsen oikeuksien edistämiseen. Se on linjassa myös kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2021 alussa mallissa on mukana 44 kuntaa eri puolilta Suomea. Näissä kunnissa asuu lähes 50 prosenttia Suomessa asuvista lapsista.

– Mallia käyttämällä saamme Vantaalla tietoa siitä, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla meillä on kehitettävää, summaa Vantaan lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori Tia Ristimäki. – Lisäksi malli auttaa meitä määrittelemään, mitä meidän tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuvat Vantaalla mahdollisimman perusteellisesti.

– Kunta ei jää kehitystyössä yksin, sillä seuraamme työn edistymistä systemaattisesti. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnustuksen myöntämistä kestää noin kaksi vuotta, kertoo lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

– Lapsiystävällisyys on inhimillisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta oikea toimintatapa. Lisäksi investointi lasten hyvään elämään varmistaa koko kunnan kestävän tulevaisuuden”, sanoo Sanna Koskinen UNICEFilta.

– Vantaan kaupunki haluaa panostaa erityisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kehittämiseen. Lapsiystävällinen kunta -työ käynnistyy poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän järjestäytymisellä ja alkukoulutuksella tänä keväänä. Lasten ja nuorten kanssa tehtävän nykytilan kartoituksen perusteella teemme toimintasuunnitelman, jota lähdemme suunnitelmallisesti toteuttamaan yhteisellä rintamalla, sanoo Tia Ristimäki.

Vantaan tavoitteena on saada UNICEFIn Lapsiystävällinen kunta -tunnustus vuoden 2023 aikana.

www.lapsiystavallinenkunta.fi

Julkaistu: 11.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter