Vapaa-ajan lautakuntaan kirjaston tulevaisuutta määrittelevät linjaukset

Koivukylän kirjasto

Vapaa-ajan lautakunta saa ensi tiistain kokoukseensa päätettäväksi Kirjasto-ohjelma 2030 -nimiset kirjastopoliittiset linjaukset. Asiakirja kuvaa Vantaan kirjaston toimintaan liittyviä linjauksia vuoteen 2030 saakka. Se ohjaa Vantaan kaupunginkirjaston tulevien vuosien strategisia päälinjoja, tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi

Kirjasto-ohjelma 2030 sisältää kirjaston vision ja toiminta-ajatuksen tilanteessa, jossa useampi megatrendi vaikuttaa kirjastojen toimintaan. Asiakirjaa täydennetään erillisillä toimenpidesuunnitelmilla, jotka laaditaan valtuustokausittain. Laaditut linjaukset vastaavat vuoden 2017 alussa voiman astuneen kirjastolain uusiin vaatimuksiin ja sen kunnalle määräämiin tehtäviin.

Työssä tunnistettiin viisi teemaa kriittisiksi kirjaston toiminnalle tulevaisuudessa. Teemoja ovat lukutaitojen, osallisuuden, matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksien, kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden sekä elämysten mahdollistaminen, tukeminen ja edistäminen koko väestössä.

- Työssä syntynyt visio: ”Vantaan kirjasto – jotta oppisimme lukemaan maailmaa”, kuvaa hyvin kirjaston merkitystä ja keskeisiä asioita tulevaisuudessa. Se nostaa esiin muun muassa monilukutaidon ja osallisuuden merkityksen kirjaston työlle, kertoo asukaspalvelujohtaja Iiris Lehtonen.

Asukkaat, yhdistykset ja yritykset pääsivät osallistumaan työn valmisteluun työpajoissa ja kuntalaiskyselyssä. Työhön osallistui myös koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita sekä kirjaston henkilökuntaa. Valmisteluun liittyvät työpajat suunnitteli ja toteutti Demos Helsinki Oy, joka vastasi myös mm. avainhenkilöiden haastatteluista ja kansainvälisistä benchmarking-kohteista ja koosti asiakirjan valmiiksi.

Muut lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat ovat esillä vapaa-ajan lautakunnan esityslistalla.

Julkaistu: 12.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter