Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli toimialan vuosikatsauksen 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 15.2.2021 kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikatsauksen 2020. Maaliskuussa 2020 alkanut koronanepidemia vaati sosiaali- ja terveydenhuollolta nopeita toimenpiteitä ja palvelutuotannon muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala saavutti tavoitteet pääsääntöisesti pandemiasta huolimatta.

Vantaalaisten ikäihmisten kotiin vietävät palvelut tukivat ikäihmisten kotona asumista niin, että yli 75-vuotiaista 93,4 % pystyi asumaan omassa kodissa turvallisesti.

Terveyspalveluissa puhelinpalvelut saatiin toimimaan siten, että yhteyden saa seitsemässä minuutissa ja takaisinsoitto tapahtuu alle kahdessa tunnissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa perheiden tuen tarpeeseen pystyttiin vastaamaan ja monialaista palvelutarpeen arviointia parannettiin.

Toimiala käynnisti onnistuneesti Sote-uudistuksen Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeet. Digitalisia- ja sähköisiä palveluita lisättiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2020 olivat 713,2 milj. euroa ja tulot 40,9 milj. euroa. Toimialan lopulliseen määrärahaan verrattuna menot ylittyivät 3,1 milj. euroa.

Toimialan pandemiamenot olivat yhteensä 22,0 milj. euroa.

Perhekeskusmallin palveluverkko tuo lapsiperheiden palvelut saman katon alle

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle selostettiin perhekeskusmalliin liittyvä palveluverkko ja toiminnan kehittämisen suuntaviivoja. Vantaalle ollaan luomassa valtakunnallisiin linjauksiin pohjautuva perhekeskuksen toimintamalli.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai kokouksessaan myös laajat selostukset Vantaan COVID-19 -tilanteesta ja koronarokotusten järjestelyistä, sekä riskiryhmien tämänhetkisestä rokotustilanteesta.

Lautakunta hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Julkaistu: 15.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter