Yhteisin askelin – Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja syntyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä

Tarve toteuttaa nuorisotyötä siellä, missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaa, on jatkuvasti kasvussa. Pääkaupunkiseudun jalkautuvan nuorisotyön hankkeessa kehitettiin jalkautuvan nuorisotyön malli, joka on nyt julkaistu käsikirjan muodossa.

Tarve toteuttaa kunnallista nuorisotyötä siellä, missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaa, on jatkuvasti kasvussa. Jalkautuvan nuorisotyön avulla on nuorisotyössä pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jo pitkään toteuttaneet jalkautuvaa nuorisotyötä itsenäisesti, yhdessä keskenään sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Haasteeksi on osoittautunut se, ettei jalkautuvalla nuorisotyöllä ole yhtenäistä mallia – tapaa kuvata tai rakenteellistaa työtä.  Espoo, Helsinki ja Vantaa vastasivat tähän tarpeeseen käynnistämällä huhtikuussa 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman yhteishankkeen. Pääkaupunkiseudun jalkautuvan nuorisotyön hankkeessa kehitettiin jalkautuvan nuorisotyön malli, joka on nyt julkaistu käsikirjan muodossa. Käsikirjan kehittämiseen osallistuivat monet Espoon, Helsingin ja Vantaan nuorisotyöntekijät sekä muut asiantuntijat kommenteillaan, keskusteluilla, kysymyksillä ja arvioinneilla.

Yhteisin askelin – Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja on ammattilaisten työväline, jonka avulla laadukasta työtä voi suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

”Nuorisokulttuurit kehittyvät ja erilaiset ilmiöt niiden ympärillä. Jalkautuvan nuorisotyön erityinen osaaminen ja rooli on juuri tässä. Työssä kohdataan päivittäin nuoria yhdenvertaisesti, matalalla kynnyksellä ja silmät samalla tasolla. Käsikirja mahdollistaa yhä useammalle nuorelle tämän kohdatuksi tulemisen,” sanoo Helsingin etsivän nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja Timo Kontio.

Käsikirjan toimituskunnan toiveena on, että Yhteisin askelin - Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja rohkaisee toteuttamaan ja kehittämään jatkossakin jalkautuvaa nuorisotyötä, jotta se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla nuorten tarpeita. Fyysisen käsikirjan lisäksi kirja on saatavilla sekä sähköisenä että äänikirjaversiona.

Yhteisin askelin – Jalkautuvan nuorisotyön käsikirjaa on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteisin askelin -työryhmän edustajat luovuttivat kirjan 17.2. Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston johtaja Henni Axelinille.

Yhteisin askelin – Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja verkossa

Yhteisin askelin –työryhmä:

Pekka Mäkelä, Vantaan alueellisen nuorisotyön päällikkö
Nora Pehrsson, Länsi-Vantaan nuorisotyön esimies
Lasse Raivio, Espoon alueellisten nuorisopalvelujen päällikkö
Tatu Törmänen, Espoon nuorisopalvelujen johtava nuorisonohjaaja
Katri Kairimo, Helsingin itäisen nuorisotyön palvelun aluepäällikkö
Timo Kontio, Helsingin etsivän nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja
Tiina Papunen, Pääkaupunkiseudun jalkautuvan nuorisotyön projektisuunnittelija

Julkaistu: 17.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter