Ratikka luo uutta kaupunkia

Tuleva ratikka Kielotiellä

Vantaan ratikka yhdistää Hakunilan ja Länsimäen seudut raideliikenteen piiriin ja luo sujuvan yhteyden Tikkurilaan, Jumboon ja Aviapolikseen sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Ratikkareitin ja sen ympäristön yksityiskohtainen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Raitiovaunu ei ole vain liikennettä vaan koko kaupunkiympäristöä kehittävä hanke. Vantaan väestö kasvaa nopeasti ja vuonna 2050 asukkaita on jo yli 300 000. Uusille asunnoille, palveluille ja työpaikoille on suuri tarve.

– Ratikan reitti on Vantaan merkittävin kasvun käytävä. Uuden yleiskaavan mukaan alue kasvaa noin 37 000 asukkaalla ja 30 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä, kertoo ratikan hankejohtaja Elina Suonranta.

Laadukkaan ja pysyvän pikaraitiotien rakentaminen tuo esiin reitin varren mahdollisuudet uudelle maankäytölle, pitkäaikaisille investoinneille, maan arvon nousulle ja olemassa olevan kaupunkirakenteen kehittämiselle.

– Ratikka on investointi tulevaisuuteen. Se tukee työllisyyttä ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vantaan ratikka on myös kiinteä osa koko pääkaupunkiseudun kehittyvää pikaraitioteiden verkostoa, Suonranta summaa.

Ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Sen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti, että ratikan suunnittelua jatketaan. Nyt ratikalle valmistellaan sen edellyttämiä katu- ja puistosuunnitelmia ja asemakaavoja. Lisäksi kaupunkikehitystä ohjaamaan tehdään koko matkalle yleiskaavaa tarkentava kaavarunko.

– Ratikan asemakaavoilla osoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Osin tämä tarkoittaa olemassa olevan katualueen leventämistä, osin uuden katualueen kaavoittamista, Suonranta valottaa.

Esimerkiksi Tikkurilassa, joka on jo nyt merkittävä liikenteen solmukohta, ratikan odotus on jo myötävaikuttanut suotuisasti alueen työpaikkakehitykseen. Länsimäessä suunnitellaan sen keskustaa tiivistävää kaavarunkoa ja Hakunilassa käytöstä poistuvan bussivarikon aluetta, jonne tulee tuhansia uusia asuntoja. Helsinki puolestaan uudistaa Mellunmäkeä, Vantaan ratikan lähtöpistettä. Aviapoliksessa vireillä on useita uutta asumista, palveluja ja työpaikkoja sisältäviä kaavamuutoksia. Ratikka tuo myös yhden Suomen suurimmista kauppa- ja vapaa-ajan keskittymistä, Jumbon ja Flamingon, joukkoliikenteellä sujuvasti saavutettavaksi.

Vuonna 2023 ratikan rakentaminen viedään päätettäväksi kaupunginvaltuustoon. Rakentamisvaiheen kestoksi on arvioitu noin neljä vuotta ja Vantaan ratikka valmistuisi vuonna 2028. Ratikan rakentaminen kustantaa 393 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut kattamaan suunnitteluvaiheen kustannuksista 30 prosenttia ja sen odotetaan osallistuvan myös rakentamiskustannuksiin.

Lue lisää ratikan suunnittelun etenemisestä verkossa vantaa.fi/ratikka tai ota ratikka seurantaan somekanavissa esimerkiksi Facebookissa @vantaanratikka.

Julkaistu: 10.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter