Lähisuhdeväkivallan ehkäisyfoorumissa pysähdyttiin keskustelemaan nuorista ja väkivallasta

Vantaalla järjestettiin 10.3.2021 vuosittainen lähisuhdeväkivallan ehkäisyfoorumi. Tämän vuoden tarkoituksena oli keskustella moniammatillisesti, miten nuoria ja väkivaltaa voidaan ymmärtää paremmin sekä miten Vantaalla pystyttäisiin puuttumaan ja ehkäisemään väkivaltaisuuksia.

-Jos tavoitteena olisi saada tilastopylväät väkivaltaisuuden määrän osalta romahtamaan lähes nollille 2030 mennessä, mitä pitäisi tapahtua? herättelee Vantaan kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand osallistujia.

Nuoret ja väkivalta on teemana ajankohtainen. Kukaan meistä ei ole voinut olla kuulematta esimerkiksi Koskelan tapahtumista tai korona-ajan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin. Foorumissa puheenvuorot ja työpajat keskittyivätkin siihen, miten väkivaltaa voisi vähentää niin kodeissa ja kouluissa kuin nuorten kesken muutenkin.

Toisessa avauspuheessa nuorisovaltuutettu Matilda Hoviniemi avasi nuorten näkökulmaa väkivaltaan. Hänen mukaansa kouluissa tulisi opettaa nuoria puuttumaan kiusaamiseen ja ongelmia ratkoa puuttumalla juurisyihin sekä vahvistamalla myös opiskeluhuollon resursseja. Erityisesti Hoviniemi halusi korostaa, että on tärkeää kuulla lapsia ja nuoria heidän asioissaan.

Katsotaan väkivaltaa nuorten näkökulmasta

Keskustelufoorumiin osallistui kaksi sataa sosiaali- ja terveystoimen, kasvatuksen ja oppimisen ja kaupunkikulttuurin työntekijää sekä yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muita nuorison edustajia. Puheenvuoroja pidettiin koulukiusaamisen kokemuksista, siitä miten väkivalta näkyy yhteiskunnassa ja millaisia toimia väkivallan ehkäisyyn Vantaalla on jo kehitetty. Työpajoissa keskityttiin somessa tapahtuvaan kiusaamiseen, väkivallan puheeksiottoon ja seurusteluväkivaltaan.

Nuorisotutkimuksen professorin Päivi Honkatukian puheenvuorossa haluttiin nostaa esiin väkivaltaa nuorten näkökulmasta. Nuoruus on monimuotoinen itsenäistymisen, lapsuudenperheestä irrottautumisen ja muutosten leimaama elämänvaihe ja moni nuori kokee paineita omasta tulevaisuudestaan. Nuoruudessa vertaissuhteet ovat myös tärkeitä identiteetin rakentamisen aikaa, jossa osa joutuu kamppailemaan esimerkiksi kiusaamisen tai yksinäisyyden kanssa. On tärkeää, että jokaisella nuorella olisi saatavillaan luotettavia aikuisia ja sensitiivisiä kuuntelijoita, jotka voivat auttaa heitä ennen kuin ongelmista tulee liian suuria tai vakavia.

-Väkivaltaisten ongelmien tullessa esiin, on syytä keskustella selitysten ja syyllisten hakemisen sijasta rakenteista, resursseista ja järjestelmän mahdollisuuksista tukea ja pitää kaikki nuoret mukana yhteiskunnassa, tiivistää Honkatukia ajatuksiaan.

Vantaalla rohkaistaan puhumaan väkivallasta

Vantaalla on käynnistetty vuonna 2020 kaksi vuotta kestävä Väkivallaton Vantaa -hanke, jonka painopisteenä on edistää turvallisuutta lähisuhteissa sekä muuttaa toimintakulttuuria Vantaan palveluissa. Hankkeessa selkeytetään Vantaan palvelupolkuja ja koulutetaan työntekijöitä väkivallan puheeksiottoon ja sen erityisteemoihin.

-Hankkeen tavoitteena on, että lähisuhdeväkivaltaan kiinnitetään aktiivisesti huomiota ja toimintamallit siihen puuttumiseen olisivat luonteva osa työntekijöiden arkea, kertoo Vantaan psykososiaalisetn palveluiden erityisasiantuntija Lotta Hällström.

Hankkeen ja foorumin yhteinen tavoite onkin, että väkivallasta pitäisi uskaltaa puhua. Ainakin foorumin osallistujien määrästä ja aktiivisesta keskustelusta päätellen, tahtotila nuorten ymmärtämiseen ja parempien palveluiden tuottamiseen on Vantaalla suuri.

Keskustelua ja tunnelmia tapahtumista voit käydä lukemassa Twitterissä aihetunnisteella #lsvvfoorumi.

Väkivallaton Vantaa -hankkeen Youtube-kanavan löydät täältä.

Foorumissa mukana olivat myös Sua varten somessa -hanke ja Keijun varjo -hanke.

Julkaistu: 12.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter