Vantaan iltapäiväkerhoissa bongataan vahvuuksia ja huomataan hyvää

Pienten koululaisten päivät loppuvat yleensä varhain alkuiltapäivästä. Suurin osa vantaalaisista ekatokaluokkalaisista jatkaa päiväänsä iltapäiväkerhoissa. Haku tulevan lukuvuoden iltapäivätoimintaan alkaa huhtikuussa.

Hiekkaharjun iltapäiväkerholaisia harjoittelemassa tunnetaitoja

Vantaan ekatokaluokkalaisista noin 2000 lasta osallistuu iltapäivätoimintaan. Iltapäiväkerhossa lapset saavat välipalan, puuhailla omia juttujaan sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Viime viikolla kerhoissa toteutettiin Vahvuuksien teemaviikkoa. Viikon tarkoituksena oli tuoda positiivista pedagogiikkaa iltapäiväkerhoihin muun muassa tunnetaitojen oppimisen kautta.

Iltapäiväkerhojen ohjaajia koulutetaan lasten hyvinvointiin liittyvin teemoin

Tämän kevään aikana lähes 70 iltapäiväkerho-ohjaajaa osallistui Positiivisen pedagogiikan koulutukseen, jossa käytiin läpi positiivisen pedagogiikan ajatusta ja sen toteuttamisen mahdollisuuksia iltapäiväkerhoissa. Koulutuksen lisäksi kerhot saivat käyttöönsä erilaisia materiaaleja ja työkaluja, jotka soveltuvat pienten lasten kanssa työskentelyyn.

Hiekkaharjun koulun tiloissa toimivan Oranssisten vahvuusviikko on sisältänyt paljon toimintaa vahvuuksien tunnistamisesta kehumiseen ja tunnetaitojen opetteluun.

Yksi Positiivisen pedagogiikan koulutukseen osallistuneista ohjaajista on Susanna Jonninen, joka työskentelee vastuuohjaajana Hiekkaharjun iltapäiväkerhossa.

“Aloimme ottaa jo heti koulutuksen jälkeen tiettyjä positiivisia toimintamalleja käyttöön. Ip-ryhmästä on tullut paljon tiiviimpi eikä enää ole niin paljon erilaisia porukoita. Kaikki iloitsevat yhdessä toisten onnistumisista. Nekin lapset joiden käytöksessä on ollut vaikeampia hetkiä ovat nyt miettineet omaa olemista muiden kanssa. Kerhossa on paljon kivempaa, kun on ystävällinen toisille!”, Jonninen kertoo. Erityisen motivoivia työkaluja lapsille ovat olleet esimerkiksi askarreltu liikuntavalomalli, jossa pyritään punaisista ja oransseista valoista vihreälle valolle olemalla ystävällinen muille.

Vahvuusviikon aikana kerhossa toteutettiin muun muassa kehutuoli, johon jokainen lapsi pääsi vuorollaan istumaan ja vastaanottamaan kerhokavereiden kehuja. ”Tunnekorttien avulla lapset oppivat tunnistamaan myös ei niin tutuissa kerhokavereissa luonteenpiirteitä ja vahvuuksia. Sen sijaan, että toinen onkin vain ”kiva”, tajutaan toisen olevan reilu, rehellinen, huumorintajuinen tai ahkera”, Jonninen kuvailee lasten tunnetyöskentelyä. Positiivinen työskentely on kantautunut myös huoltajien korviin. Jonninen kertoo, että moni lapsi on iloinen, koska kerhossa ei kiusata ja myös huoltajat ovat saaneet lapsiltaan mahtavia kehuja, esimerkiksi imuroimalla ”sisukkaasti”.

Positiivinen pedagogiikka -koulutukseen osallistumisen kustansi Vantaalla toiminut #paraskoulu-hanke. Hankkeen tavoitteena on koulujen hyvinvointiosaamisen ja oppilaiden hyvinvointia tukevan toiminnan kehittäminen.

Hae lapsellesi paikkaa iltapäiväkerhoon!

Pienten koululaisten koulupäivät päättyvät usein jo puolenpäivän aikaan. Turvallinen jatkumo lapsen päivään iltapäiväkerhossa, jossa on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä tai osallistua erilaiseen toimintaan. 

Iltapäivätoiminta on eka- ja tokaluokkalaisille sekä sitä vanhemmille erityisen tuen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Maksulliset kerhot toimivat koulujen tiloissa tai lähialueella päivittäin kello 12−17.Kerhomaksuun sisältyy välipala.

Kerhoihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 1.−30.4. Wilman käyttämiseen saa tarvittaessa apua Vantaa-infoista. Toimintaan voi hakea myös kaupungin verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Vantaalla kerhotoimintaa järjestävät yhdistykset, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat sekä seurakunta. Kaupunki ohjaa ja avustaa toimintaa. Yhteensä Vantaalla toimii 57 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2 200 lasta.

Lisätietoja iltapäiväkerhoista löydät täältä.

Julkaistu: 15.3.2021 
(muokattu: )