Vanda stads tillsyn över coronaåtgärder i servicelokaler och kundutrymmen

Miljö- och hälsoskyddet i Vanda har under vecka 10 inlett tillsyn och inspektioner med anledning av ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar. I syfte att förebygga spridningen av coronaviruset införs krav som i omfattande grad berör både privata och offentliga servicelokaler och aktörer.

Regionförvaltningsverket svarar för tillsynen av restauranger i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Restaurangerna i Vanda är temporärt stängda till och med den 28 mars. Endast försäljning för avhämtning är tillåten. Polisen övervakar att restriktionerna efterföljs.

Inspektioner görs i lokaler som är öppna för allmänheten. Sådana lokaler är exempelvis livsmedelsaffärer, köpcentrum, idrottslokaler avsedda för högst 10 personer och övriga kundutrymmen och samlingslokaler som håller öppet. Många kundutrymmen inomhus för över 10 personer och utomhus för över 50 personer i Vanda håller i detta nu stängt i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut till och med 28.3 (se även meddelande som publicerats 11.3. av regionförvaltningsverket)

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kontrollerar hygienarrangemangen och anvisningarna som rör säkerhetsavstånden i samband med den normala tillsynen, på basis av den epidemiologiska bedömningen, eller på begäran av regionförvaltningsverket.

Vid inspektionerna säkerställs det att det i kundutrymmena

  • finns möjlighet att rengöra händerna antingen med tvål och vatten eller med handsprit
  • finns tillräckliga hygienanvisningar synligt framlagda
  • ordnats så att eventuella kundplatser är placerade på tillräckligt avstånd från varandra och att man även i övrigt sett till att säkerhetsavstånden beaktas och kunderna har gott om utrymme
  • ordnats med effektiv rengöring av lokaler och ytor utöver det normala

Vid inspektionerna säkerställs dessutom att de som upprätthåller utrymmena eller de instanser som svarar för användningen av lokalerna följer regionsförvaltningsverkets anvisningar om att se till säkerhetsavstånden och beaktar begränsningarna för användningen av utrymmena.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut ska man därutöver kunna garantera kunderna att säkerhetsavstånden (2 meter) efterföljs, om kunderna vistas i lokalen längre än 15 minuter, och att fysisk kontakt är förbjuden. Närmare information om vilka aktörer som berörs av beslutet finns i regionförvaltningsverkets meddelande.

Aktörerna ska utarbeta en plan för efterföljande av säkerhetsavstånden som hålls synligt framlagd för kunderna. På regionförvaltningsverkets sidor finns en planeringsmall som aktörerna kan använda sig av. Planen ska inte skickas in till regionförvaltningsverket.

På nationell nivå har regionförvaltningsverken sammanställt frågor och svar med anknytning till de krav som lagen om smittsamma sjukdomar ställer. Regionförvaltningsverket upprätthåller också coronainfo som ger närmare information om hur lagen om smittsamma sjukdomar bör tolkas med avseende på företag på koronainfo@avi.fi, på telefonnumret: 0295 016666 mån–fre kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Kundrespons som gäller lagen om smittsamma sjukdomar och dess krav kan med avseende på målobjekt i Vanda skickas per e-post till ymparistoterveys@vantaa.fi.

Julkaistu: 16.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter