Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030

Soittajapoika

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030, jossa määritellään kulttuuritoiminnan visio 2030 ja tavoitteet ajanjaksolle. Lautakunta päätti myös useista avustuksista sekä kaupunkimarkkinointituista.

Kulttuuritoimijoiden visio vuodelle 2030 kuuluu: Vantaa on rohkea ja elämänmakuinen kulttuurikaupunki, jossa yhdistyvät omaleimaisuus, ilo ja reilu yhdessä tekemisen meininki. Linjauksia on valmisteltu kaupungin edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Kulttuurilinjauksissa määritellään viisi tavoitetta, joita ovat 1. elinvoiman ja elämänvoiman vahvistaminen, 2. kansainvälisyyden ja kaupungin monimuotoisuuden sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannon vahvistaminen, 3. kaiken ikäisten ihmisten elämänilon, hyvän elämän ja hyvinvoinnin vahvistaminen kulttuurin ja taiteen keinoin, 4. yhteiskunnan monimuotoisuuden, osallisuuden, esteettömien osallistumismahdollisuuksien sekä digitalisaation vahvistaminen sekä 5. Vantaan kulttuurikohteiden ja pitkän, kiinnostavan historian tuotteistaminen ja tarinallistaminen eri ryhmien kiinnostuksen kohteeksi. Kuhunkin tavoitteeseen sisältyy konkreettisia toimenpiteitä, joita on kuvattu tarkemmin linjauksissa.

Muita lautakunnan päättämiä asioita ovat taiteen perusopetuksen maksuhuojennukset, kaupunkimarkkinointituet tapahtumille sekä toiminta- ja kohdeavustukset eri yhdistyksille. Lautakunta jakoi 781 000 euroa merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille.

Lautakunta päätyi irtisanomaan kuntalaispalveluiden Urpiaisentie 7:ssä sijaitsevan toimipisteen, jo vuoden 2021 loppuun. Tila on osoitettu Takaisin Elämään ry:n ruoka-avun käyttöön, mutta tiloissa tehdyssä tarkastuksessa ilmeni epäselvyyksiä sen käytössä viime vuonna. Asukaspalvelujohtajan alkuperäisessä esityksessä irtisanomisaika olisi ollut vuoden 2022 loppuun. Kulttuurilinjausten tekstiin tehtyä pientä muutosta lukuun ottamatta muut listan asiat päätettiin pohjaesitysten mukaisesti.

Julkaistu: 16.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter