Kaupunginhallituksessa vuoden 2020 henkilöstökertomus

Vantaan kaupunginhallitus saa maanantain 22.3.2021 kokouksessa tiedokseen henkilöstökertomuksen, joka kuvaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tilaa sekä niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista vuonna 2020.

Vuoden 2020 lopussa kaupungin palveluksessa oli yhteensä 11 361 henkilöä. Naisia henkilöstöstä on edelleen 80 % ja miehiä 20 %. Henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä 425,6 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja nosti vakituisen henkilöstömäärän ja lomarahojen kasvu sekä 1.8.2020 kaikilla sopimusaloilla maksuun tulleet yleiskorotukset. Vuonna 2020 henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 7,2 prosenttia, kun vuonna 2019 se oli 7,9 prosenttia ja vuonna 2018 8,2 prosenttia. Henkilöstön pitovoima on siis parantunut pari vuoden ajan.

Vuosi 2020 työskenneltiin poikkeuksellisissa oloissa. Pandemian takia toisilla työmäärä lisääntyi, toisilla väheni merkittävästi. Myös työtehtävät muuttuivat monilla ja etätyötä tehtiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sairauspoissaolot pysyivät koronasta huolimatta suunnilleen edellisvuoden tasolla: koko henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 4,43 (edellisvuonna 4,35). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sairauspoissaolot jopa laskivat. Myös työtapaturmien määrä väheni ja tapaturmien vakavuus lieveni aiempiin vuosiin verrattuna, asia 9.

Lisäksi asialistalla muun muassa

  • Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2020, asia 11
  • Vantaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös, asia 12
  • Vaalipäivän äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden 2021 kuntavaaleissa, asia 13
  • Lausunto Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta, asia 23

Asialista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 17.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter