Årskurs 7-9 och andra stadiet fortsätter med distansundervisning

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona beslöt 30.3 om undervisningsarrangemangen efter påsk.

Grundläggande utbildningen och den grundläggande utbildningens tilläggsundervisning

Årskurserna 1–6 fortsätter med närundervisning. Även elever med särskilt stöd i årskurs 7–9 samt elever i den förberedande utbildningen fortsätter med närundervisning.

Elever i årskurs 7–9 fortsätter med distansundervisning fram till 9.4.2021. Efter detta fortsätter de med en undervisningsmodell där de växlar mellan när- och distansundervisning 12-30.4.2021. Skolorna ger mer information om arrangemangen senast 8.4.

Andra stadiet

Andra stadiet fortsätter med distansundervisning fram till 9.4. Från och med 12.4 ordnas undervisningen så att man växlar mellan distans- och närundervisning.

Nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bl.a. åt studerande inom specialundervisningen och studerande som behöver individuellt stöd av olika orsaker. Skolan ger mer information om arrangemangen senare.

Detta beslut kan hävas och arrangemangen kan ändras om epidemisituationen förändras.

Julkaistu: 30.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter