Tikkurilan paviljonkikoulun rakentaminen Viertolaan alkaa

Havainnekuva Tikkurilan paviljonkikoulusta

Havainnekuva Tikkurilan paviljonkikoulusta. Kuva: Parmaco Oy

Tikkurilan alueelle rakennetaan uusi iso paviljonkikoulu. Tikkurilan paviljonkikouluksi nimetty rakennus vastaa alueen koulujen peruskorjausten väistötilojen tarpeeseen ja se sijoittuu Tikkurilan urheilupuiston ja Peltolan koulun läheisyyteen, osoitteeseen Lummetie 27. Paviljonki valmistuu kouluvuoden alkuun elokuussa 2021.

Korkeatasoisesti varusteltu paviljonkikoulu on tarkoitettu 400 oppilaalle, joten se on noin 4000 m2 koollaan poikkeuksellisen suuri paviljonkirakennus. Paviljonkikoulu mahdollistaa alueen koulujen peruskorjausten toteuttamisen. Ensimmäiseksi paviljonkikouluun siirtyy väistöön Jokiniemen koulun luokkia syyslukukauden alussa 2021. Tilat ovat Jokiniemen koulun käytössä useita vuosia. Jokiniemen koulun jälkeen väistötilaan siirtyisi nykyisten arvioiden mukaan Simonkallion koulu, jonka peruskorjausta on suunniteltu vuosille 2025–2026.

Paviljonkikoulu vastaa tavanomaista koulua. Tikkurilan paviljonkikoulun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että väistötilat ovat laadukkaat ja tukevat opetussuunnitelman mukaista työskentelyä. Yläkoululaisia varten koulussa on hyvin varustellut aineenopetustilat. Rakennuksessa on fysiikan ja kemian opetustilat, biologian ja maantiedon opetustilat sekä kotitalouden opetustilat. Opetustilat löytyvät myös kovien ja pehmeiden materiaalien käsitöihin.

Rakennukseen tulee myös tilat vammaisopetukseen sekä opiskelijahuollon käyttöön terveydenhoitajalle, kuraattorille ja psykologille. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalien ja kalusteiden laatuun ja vähäpäästöisyyteen. Piha-alueen suunnittelussa hyödynnetään Jokiniemen koulun oppilaiden aiemmin kyselyssä esittämiä ehdotuksia.

Koulun väistöpaviljongin kriteerit täyttävä rakennuspaikka sijaitsee Viertolan kaupunginosassa. Rakennuksen sijaintia on muutettu hieman aiemmista suunnitelmista alueelta tulleen palautteen perusteella siten, että viereisen tontin viheralue saadaan säilytettyä mahdollisimman pitkälle.

Rakentaminen alkaa huhtikuun lopulla, viikolla 17. Rakennusalueelta joudutaan kaatamaan jonkin verran puita, jotka merkitään huhtikuun puolivälissä, viikolla 15. Tikkurilan paviljonkikoulu vuokrataan kaupungin käyttöön noin 10 vuoden vuokrasopimuksella, ja sen urakkahinnaksi muodostuu noin 8,4 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Parmaco Oy.

Julkaistu: 31.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter