Vantaan ratikan varikko (nro 931200)

Asemakaavalla mahdollistetaan varikon rakentaminen Vantaan ratikalle Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle. Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 k-m2. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin.

Suunnittelualue sijaitsee Vaaralassa, Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolella. Alue rajautuu lännessä Länsimäentiehen, idässä Lemmenkujaan ja etelässä kiinteistörajaan. Alue on pääosin asemakaavoittamattonta metsäalueta ja se on osin Fazerilan pohjavesialueella.

Suunnittelualueen koko, rakentamisen määrä ja sijainti suunnittelualueella tarkentuu kaavatyön edetessä. On mahdollista, että asemakaavatyö jaetaan eri kaavatöihin tai se laaditaan tässä esitettyä suunnittelualuetta pienemmälle alueelle.

Asemakaavatyön suunnittelualueen omistajat ja naapurit on kuultu asemakaavatyön nro 062800 vireilletulon yhteydessä 23.11.2020- 15.1.2021 (MRL 62§, 63§). Tällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla halutaan tarkentaa ja täydentää Vantaan ratikan asemakaavoituksen vuorovaikutusta.

Maanomistus

Alue on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2021
Vireilletuloilmoitus, kirje

Mielipiteet 6.5.2021 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2020
Ratikan kaavarunko (YK0049)
Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800)
Katu- ja puistosuunnittelun aloitusilmoitus

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
Asemakaavasuunnittelija
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Julkaistu: 6.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter