Korona on haastanut kaupungin hyvinvointityötä

Metsäkävely

Kulunut koronavuosi on tuonut haasteita vantaalaiselle hyvinvointityölle. Vaikka kasvokkain tapahtuvaa palvelua joudutaan rajoittamaan, on kaupungissa monia ajankohtaisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemiseen, jotka kannattaa pistää korvan taakse.

Vantaalla on pitkät perinteet hyvinvointityössä, ja toiminnalla on edistetty kaupunkilaisten mahdollisuuksia elää hyvää ja monipuolista arkea. Vantaalaisten hyvinvoinnin kulmakiviä ovat turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö, mahdollisuus liikkua ja harrastaa, nauttia kulttuurielämän kokemuksista, hoitaa ja edistää terveyttä, oppia, tehdä työtä, sekä olla osallisena omassa yhteisössään.

Hyvinvointia virtuaalijumpista ja hyvinvointimentoroinnista

Hyvinvointimentorointi

Poikkeukselliset olosuhteet ovat asettaneet kaupunkilaiset ja kaupungin toimijat uuden haasteen eteen. Muun muassa vantaalaisten liikunnan harrastaminen on hankaloitunut, sillä ohjattu liikunta on tauolla ja kuntosalit suljettu.

Keväällä 2020 tarjottiin kaikille kuntalaisille avoin digitaalinen hyvinvointiohjelma, johon rekisteröityi noin 900 kuntalaista maalis-kesäkuussa. Vantaalla on kehitetty myös maksuttomat virtuaalijumpat, joita tarjotaan tulevan huhtikuun ajan myös viittomakielellä.

”Virtuaalijumppia pystyttiin tarjoamaan kuntalaisille jo viikon sisällä kevään 2020 poikkeusolojen alettua. Ne pyörivät edelleen ja ovat todella suosittuja. Myös lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilualueita kannattaa hyödyntää oman hyvinvointinsa tukena”, sanoo liikuntapäällikkö Anton Ahonen.

Vantaan kaupungin maksuton hyvinvointimentorointi tarjoaa hyvinvointia riskiryhmille. Kyseessä on vuoden mittainen elintapaohjaus, joka sopii erityisesti henkilöille, joilla on esimerkiksi ylipainoa, kohonnut verenpaine tai diabetes. Palvelussa asiakas saa itselleen henkilökohtaisen hyvinvointimentorin ja mobiilisovelluksen terveellisten elintapojen tueksi.

Kulttuuria tarjotaan virtuaalisesti

Artsi

Kulttuurin puolella koronavuosi on tarjonnut Vantaa kanavalla Vantaa Live! -showta sekä striimattuja interaktiivisia toivekonsertteja, kuten peruskoululaisten yhteinen kevätjuhlakonsertti ja hoivakodeissa asuvien toivekonsertti. Lisäksi kuntalaisia on ilahdutettu drive-in elokuvilla ja Alfta Tv:n ja Vantaan viihdeorkesterin kahdeksanosaisella konserttisarjalla.

27.4. vietetään virtuaalisesti kansainvälistä tanssin päivää sekä kansallista veteraanipäivän juhlaa. Myös Vantaan päivää juhlistetaan tänä vuonna virtuaalisesti suorana lähetyksenä Vernissasta perjantaina 15.5. klo 13.00 alkaen. Esiintyjinä ovat Virve "Vicky" Rosti ja Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble tutulla kokoonpanolla.

Vantaalaiset museot ovat järjestäneet tallenteiden muodossa virtuaaliopastuksia sekä etäopastuksia, joissa asiakas on mukana livetilanteessa Teamsin kautta. Museoilla on ollut jo ennen korona-aikaa paljon verkossa olevia palveluita, kuten verkkonäyttelyitä, mobiilireittejä, mobiilipelejä ja Finna-kokoelmapalvelu.

”Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi kaupunginmuseon museokokoelmien pariin ja Artsin virtuaalimuseoon”, kannustaa museopalvelujen päällikkö Marjo Poutanen.

Yhteisöt kohtaavat etänä

Digitaaliset ratkaisut ovat olleet merkittävässä roolissa myös muissa palveluissa. Vantaan kaupungin nuorisopalveluissa isoimpina korona-ajan onnistumisina nähdäänkin onnistunut digitaalinen nuorisotyö.

”Discordin kautta on hyvä tapa tulla juttelemaan ja saada tukea hyvinvointiin. Myös jalkautuvia nuorisotyöntekijöitä voi vetää hihasta ja kertoa ajatuksistaan”, toteaa nuorisopalvelujen johtaja Hannu Rusama.

Myös vanhus- ja vammaispalveluissa on tarjottu virtuaalitoimintaa ja jalkautuvaa toimintaa. Keväällä 2020 asiakkaille tehtiin koronasoitot, jossa soitettiin läpi kaikki tukipalveluasiakkaat, omaishoitoperheet, muistiperheet ja muut asiakkuudet. Lisäksi soitettiin kaikille niille yli 85-vuotiaille kuntalaisille, joilla ei ollut mitään palveluja, ja varmistettiin asiakkaan kokonaistilanne.

Tukea opetukseen ja työllistymiseen

Toisen asteen oppilaitoksissa on järjestetty lisäkursseja ja pienryhmäopetusta valtiolta saadun korona-avustuksen avulla. Vantaan ammattiopisto Variassa tehtiin hyvinvointikysely, jonka tavoitteena oli tunnistaa tukea tarvitsevat oppilaat, jotta asiantuntijat voivat ottaa heihin suoraan yhteyttä.

Varia on kehittänyt myös täsmäkoulutuksia Vantaan alueen irtisanotuille ja lomautetuille, sekä aloittanut lomautetuille ja työttömille suunnatun ura- ja työelämäohjauksen.

Myös työllisyyspalveluista saa apua, jos on työtön, alle 30-vuotias, vieraskielinen vantaalainen tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella”, muistuttaa työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.

Uusia osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille

Kuusijärvi

Myös asukasvuorovaikutusta on toteutettu pandemia-aikana virtuaalisesti. Uutena osallistumismahdollisuutena toteutettiin osallistuva budjetointi Hakunilassa ja Martinlaaksossa, ja suunnitelmat tullaan toteuttamaan tämän vuoden aikana. Vuonna 2021 osallistuva budjetointi tehdään Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa.

”Olemme tavoittaneet virtuaalitilaisuuksissa sellaisia asukkaita, jotka eivät välttämättä tulisi paikan päälle yleisötilaisuuteen. Myös tilaisuuksien tallenteet mahdollistavat tiedon saannin uudella tavalla”, iloitsee osallisuuskoordinaattori Laura Lettenmeier.

Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä parannetaan Kuusijärven pysäköintialueen laajennuksella ja uutena kohteena rakennetaan Keimolan Isosuolle pitkospuut. Myös kaupunkipyöriä kannattaa hyödyntää hyvinvoinnin tukena. Lisäksi myönteisen erityiskohtelun toimenpiteinä on toteutettu uusia ulkokuntoilupaikkoja sekä ulkovalaistuksen parantamista.

Osa palveluista ennallaan

Päiväkoti

Osa vantaalaisten hyvinvointia tukevista palveluista on säilynyt korona-aikanakin ennallaan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tehty järjestelyjä toimintaan ja toimitiloihin, jonka avulla on pystytty turvaamaan palvelujen saatavuus, asiakas- ja työturvallisuus sekä ehkäisemään koronan leviämistä.

Perheiden tuen tarpeisiin on vastattu muun muassa jakamalla lasten vaatteita ja tarvikkeita Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa. Toimintaa on toteutettu yhteistyössä Vantaan Yhteisen pöydän, Mannerheimon Lastensuojeluliiton sekä muiden järjestöjen kanssa.

Myös päiväkotien toiminta on pysynyt lähes ennallaan.

”Ulkotoiminnan määrää on lisätty ja lähiluonnon pedagogista hyödyntämistä on kehitetty”, toteaa varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä.

Pidetään huolta yhdessä

Kun rajoitustoimia vielä jatketaan, on syytä kantaa yhteistä huolta omasta ja läheisten jaksamisesta. Hyvinvoinnin kokemus kumpuaa jokaisessa meissä eri lähtökohdista ja sen tukemiseksi voi kaivata hyvin monenlaisia asioita. Nyt on myös kaupungissa aika pohtia, miten olemme toiminnassamme onnistuneet ja mitä voisimme tehdä toisin. Kuntalaisten ajatuksia ja ideoita hyvinvointia tukevista palveluista voi lähettää kaupungin sähköisen palautekanavan kautta. Myöhemmin tänä vuonna jalkautetaan aiheeseen liittyen kuntalaiskysely.

Julkaistu: 7.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter