Vantaan ratikan varikon suunnittelu alkaa

Vantaan ratikan varikko kartalla
Suunnitellun varikkoalueen sijainti Vaaralassa. Kuva: Vantaan karttapalvelu.

Vantaan ratikan varikon suunnittelu käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisulla. Suunniteltava varikko sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa, Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolella. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa.

Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 kerrosneliömetriä. Varikkorakennusten arkkitehtuuriin ja soveltumiseen ympäristöönsä kiinnitetään erityistä huomiota. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu pääosin asemakaavoittamattomia metsäalueita ja se on osin Fazerilan pohjavesialueella. Varikon paikan valintaan ovat vaikuttaneet suunnittelualueen laajuus, sijainti suurten väylien läheisyydessä sekä varikon mahdollinen käyttö Helsingin raitiotielinjoille tulevaisuudessa.

Kaavoitettavan alueen uusi maankäyttö suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden pohjavesien suojelu, mahdolliset luontoarvot ja resurssiviisaus. Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Häiriötekijät Vaaralan asutukselle, ympäröiville lähivirkistysalueille sekä liikenneverkolle pyritään minimoimaan.

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. asettamalla kaavaehdotus nähtäville ja lausunnoille. Mielipiteitä voi jättää kaavaehdotuksesta 6.5.2021 mennessä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Ilmoitathan mielipiteessä kaavatyön numeron 931200, oman osoitteen sekä sähköpostiosoitteesi. Suunnittelualuetta koskevat mielipiteet 23.11.2020 vireille tulleesta Vantaan ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (062800) otetaan tässä kaavatyössä huomioon.

Klikkaa varikon kaavatyöhön tai Vantaan ratikan suunnittelun lisätietoihin Vantaan ratikan nettisivuilta.

Julkaistu: 8.4.2021 
(muokattu: )