Vantaan toisen asteen oppilaitokset kiinnostivat yhteishaussa

Kuvituskuva Martinlaakson lukion opiskelijoita

Yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen ja haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen päättyi 7.4.2021. Alustavien hakijatietojen perusteella kevään yhteishaussa Vantaan lukioihin ja Vantaan ammattiopisto Variaan haki ensisijaisesti yhteensä 2311 nuorta, joista 57 % lukiokoulutukseen ja 43 % ammatilliseen koulutukseen. Vantaalla perusopetuksen päättää keväällä 2021 noin 2440 oppilasta. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä perusopetuksen päättävät nuoret olivat ensimmäistä kertaa velvoitettuja hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin.

Vantaan lukioiden erityislinjat kiinnostivat hakijoita

Vantaan lukioihin ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 1312. Lukioon ensisijaisesti hakeneista tyttöjä oli 56 % ja poikia 44 %. Hakijoita lukioihin oli tänä keväänä 1,04 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Martinlaakson lukion luonnontiedelinja oli suosituin. Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkamääriin oli 2,33. Myös Tikkurilan lukion IB linjalle hakijoita oli 2,13 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Martinlaakson lukio oli yleislinjoista suosituin 1,53 ensisijaisella hakijalla aloituspaikkamäärään nähden.

Varian hakijamäärät lisääntyivät usealla alalla

Vantaan ammattiopisto Variaan oli ensisijaisia hakijoita 999, eli hieman viime vuotta enemmän. Varian ensisijaisista hakijoista 42 % oli tyttöjä ja 58 % poikia. Sukupuolten välinen ero ensisijaisissa hakijoissa kokonaisuudessa on huomattavasti tasaisempi viime vuoteen verrattuna. Kevään 2021 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 1,11. Lentokoneasennuksen perustutkintoon oli runsaasti hakijoita suhteutettuna aloituspaikkojen määrään nähden. Erityisesti sähkö- ja automaatioalan, logistiikka-alan sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnot kiinnostivat hakijoita.

Perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin haettiin samaan aikaan yhteishaun kanssa

Perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin, kymppiluokalle, lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen, haettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa samaan aikaan yhteishaun kanssa. Hakijoita näihin koulutuksiin oli hieman edellisvuotta vähemmän. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä jokaiselle vantaalaiselle nuorelle tullaan löytämään opiskelupaikka, jossa jatkaa opintoja perusopetuksen päättymisen jälkeen.

Opiskelijavalinta

Lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin valittujen nimet julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021.

Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian hakijamäärät 2021 (pdf).

Julkaistu: 8.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter