Vantaan luontokohteiden kehittämiseen avustusta valtiolta

Vantaan kaupunki oli mukana valtion avustushaussa, jossa Uudenmaan ELY-keskus myönsi kunnille yhteensä 9,6 miljoonaa euroa lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Avustettavat hankkeet tekevät lähiluontokohteista helpommin saavutettavia ja turvaavat ympäröivää luontoa kulutukselta.

Vantaan kaupunki sai avustusta Kuusijärven alueen, Keimolan Isosuon ja Korson Ankkapuiston kehittämiseen yhteensä 450 000 euron verran.

Kuusijärvi on Vantaan helmi: suosittu ulkoilu- ja uimapaikka sekä portti Sipoonkorven kansallispuistoon. Aluetta on viime vuosina kehitetty muun muassa rakentamalla ulkoilijoita ja hiihtäjiä palveleva Vanhan Porvoontien ylittävä Sudentassun silta. Pysäköintialueen laajennus on parhaillaan käynnissä. Valtionavun myötävaikutuksella Kuusijärvelle toteutetaan uusia reittejä, pulkkamäki valaistuksineen, lumetusjärjestelmä ja esteetön grilli- ja nuotiopaikka järven rantaan.

Keimolan Isosuo on Hämeenlinnanväylän moottoritien läheisyydessä sijaitseva, noin 40-hehtaarinen keidassuokokonaisuus, jonka lähistöllä sijaitsee kasvavat Keimolanmäen ja Kivistön asuinalueet. Avustuksen myötä Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle luonnonsuojelualueelle toteutetaan muun muassa esteetön pitkospuureitti. Kaunis ja arvokas suomaisema aukeaa jatkossa entistä useammalle ja samalla kulutusta ohjataan pois herkemmiltä alueilta.

Ankkapuistoa, Korson suuralueen suurinta rakennettua puistoa ja vetovoimakohdetta, on kunnostettu vuodesta 2016 alkaen. Valtion tuella suurhanke saadaan päätökseen. Puistoa ja sen reitistöä viimeistellään ja pysäköinti järjestellään selkeämmäksi. Myös kuntoilupiste ja petankkikenttä toteutetaan. Ankkapuiston lampia ja Rekolanojaa kunnostetaan taimenten nousun kannalta suotuisemmiksi.

Valtionapua saaneet hankkeet toteutetaan vuoden 2021 aikana. Avustus kattaa enimmillään puolet kohteiden kustannuksista, loppuosan Vantaa kustantaa itse.

Julkaistu: 13.4.2021 
(muokattu: )