Opetuslautakunnassa Mikkolan koulun hankesuunnitelma jätettiin pöydälle

Opetuslautakunnan huhtikuun kokouksessa 19.4. hyväksyttiin mm. Mikkolan koulun hankesuunnitelma sekä Mårtensdals bildningsrumin tarveselvitys.

Mikkolan koulurakennuksissa tehdään osana Vantaan kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa opetussuunnitelman ja pedagogisen suunnitelman mukaisia tilamuutoksia ja välttämättömiä osakorjauksia.

Mikkolan koulu on tarpeellista nykyaikaistaa, ja siinä tulee tehdä toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja tilamuutokset. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen ja oppimisen järjestäminen ei onnistu ilman tilamuutoksia. Mikkolan kouluun on tarve järjestää erityisesti muuntojoustavia oppimistiloja.

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen sekä toimitilajohtamisen kanssa. Investointivaraus Mikkolan koululle on yhteensä 1,46 milj. € vuosille 2021–2023. Pääosin Vegan-rakennuksen toteutus on vuosina 2021–2022 ja Lyyran 2022–2023. Vantaan toimitilajohtamisessa on Mikkolan koulun tilamuutoksille ja osakorjauksille laskettu päivitetty tavoitehinta 1,63 milj. €. Kustannusten nousu selittyy mm. tarveselvitysvaiheessa ennakoitua suuremmalla sisäilmakorjausten tarpeella, uuden vammaisopetuksen vaikutuksella ruokailuun ja ruuan jakeluun sekä keittiöiden laitteiden päivitystarpeella.

Opetuslautakunnassa päätettiin jättää Mikkolan koulun hankesuunnitelma pöydälle (asia 9).

Mårtensdals bildningsrumin tarveselvityksen hyväksyminen

Tarveselvitys koskee Mårtensdals skolan (vuosiluokat 1–6) koulurakennusta sekä sen yhteyteen rakennettavaa päiväkoti- ja keittiölaajennusta. Koulun tiloissa tehdään muutoksia, jotta ne soveltuisivat paremmin uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä koskeviin vaatimuksiin. Koulun tiloissa huomioidaan myös nuoriso- ja kirjastotoiminnan, musiikkiopiston, Folkhälsanin sekä aamu- ja iltapäiväkerhon tarpeet. Nämä toimijat, koulu ja päiväkoti muodostavat yhdessä Mårtensdals bildningsrumin.

Mårtensdals skolanin rakennusta laajennetaan 140 tilapaikan päiväkotilaajennuksella, joka korvaa käyttöikänsä lopussa olevan Daghemmet Timotejn tilat.

Kustannusennuste on päiväkodille 7,476 milj. € ja koululle 5,4 milj. € (alv 0 %). Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2021–2030 on päiväkoti lisärakennukselle / laajennukselle, sisältäen koulun kanssa yhteisen keittiön ja ruokasalilaajennuksen, määrärahavaraus 2020–2025 on 7,1 M€. Koululle on varattu 3 M€ korjaus- ja muutostöille (alv 0 %).

Opetuslautakunnassa päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi:

  1. Mårtensdals bildningsrum 06.04.2021 päivätty tarveselvitys ja sille laskettu kustannusennuste päiväkodille 7,476 milj. € ja koululle 5,4 milj. € (alv 0 %).
  2. Hankesuunnitteluvaiheessa sisältö ja kustannukset sovitetaan uuden investointiohjelman mukaiseen talouskehykseen. (asia 11).

Esityslistalla lisäksi:

  • Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys (asia 7)
  • Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2020 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen (asia 8)
  • Korson päiväkodin hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen (asia 10)
  • Päiväkoti Linnean lakkauttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 15)
  • Viiden ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 16)

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle pidettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 19.4.2021 
(muokattu: )