Ratikka tunneliin Tikkurilassa

Vantaan ratikan reitille Tikkurilassa on vuosien aikana ollut monia linjausvaihtoehtoja. Näistä kaikista parhaaksi on osoittautunut Ratakujan kautta kulkeva tunneli. Linjaus tuli päätettäväksi, sillä se vaikuttaa muiden ajankohtaisten hankkeiden etenemiseen Tikkurilan keskustassa.

Ratakujan tunneli on Lummetien vaihtoehtoon verrattuna nopeampi ja siltä on sujuvimmat vaihtoyhteydet sekä juniin että busseihin. Lummetien vaihtoehto sijaitsee kauempana ja sen johdosta käyttäjämäärät jäisivät vähäisemmiksi kuin Ratakujan vaihtoehdossa. Ratakujan tunneli sijoittuu lähelle Tikkurilan keskustan palveluita ja Tikkurilan matkakeskuksen yhteydessä oleva kauppakeskus tarjoaa monipuoliset kaupalliset palvelut, joita matkustajat pystyvät hyödyntämään esimerkiksi vaihtojen yhteydessä. Tikkurilan matkakeskus on koko raitiotien merkittävin solmupiste, ja sen kautta kulkee arviolta 60 prosenttia ratikan matkustajista.

Ratakujan vaihtoehdon teknistä rakennettavuutta on arvioitu, ja tunneli on todettu mahdolliseksi rakentaa.

Kaupunginhallitus päätti, että Ratakujan linjaus valitaan lähtökohdaksi ratikan asemakaavoitukseen ja katusuunnitteluun.

Simonkoti laajenee Tikkurilan vanhustenkeskukseksi

Simonkoti laajennetaan Tikkurilan vanhustenkeskukseksi. Sen vanha osa ja Simonpirtti puretaan ja tilalle rakennetaan vanhuksille 144 asuntoa. Asunnoista 104 on tehostetun hoidon yksiötä ja palveluasuntoja 40 yksiötä. Yhdessä olemassa olevan rakennussiiven kanssa asuntoja tulee yhteensä 210.

Rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2024. Kaupungin viimeisimmän väestöennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla vuosina 2021–2031 60 prosenttia eli 8 594 henkilöä.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen ja 35,7 miljoonan euron kustannusennusteen.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat:

Mikkolan laajennusalue, jossa mahdollistetaan kahdeksan uuden kerrostalon sijoittaminen Pihkalantien varrella. Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5–8 kerrosta, joista korkeimmat kaksi rakennusta sijoittuvat Pihkalantien ja Kaakkoisväylän risteyksen nurkalle sekä Saturnuksenrinteen varrelle. Kaakkoisväylänpuiston laidalla rakentaminen muodostuu pistetaloista, jotka rajoittavat näkymiä mahdollisimman vähän. Asuinkorttelin sisäistä viihtyisyyttä lisää laaja oleskelupihojen kokonaisuus, johon liittyy tonttien yhteinen hulevesipiha.

Havukosken Rosenlundin asemakaava tuo nykyiset asukkaat vesihuollon piiriin. Tavoitteet toteutuisivat alueen täydennysrakentamisesta pientaloalueeksi toteutuvat maisemallisesti arvokas Hanabölen peltoalue huomioiden. Alueella on tällä hetkellä muutamia asuinrakennuksia, sekä luoteisosassa metsää. Rakentaminen rajautuu puiden suojaan. Asemakaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen.

Kivistön Kvartsikulman asemakaava jätettiin pöydälle.

Julkaistu: 26.4.2021 
(muokattu: )