Kivistön Kvartsikulman kaavamuutos kaupunginhallituksen käsittelyssä

Vantaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 10.5. on käsittelyssä muun muassa asemakaavamuutos Kivistön keskusta-alueella.

Kvartsikulman asemakaavamuutoksella (asia 16) mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta ja kaupunkikuvaa elävöittävää asuntorakentamista Kivistön keskustan läheisyyteen. Muutos täydentää alueen palveluita ja viherrakennetta. Alue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kivistön asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä.

Uusia koteja tulee noin 1 000 asukkaalle. Alueelle on mahdollista toteuttaa monipuolista asuntorakentamista: perinteisten piste- ja lamellikerrostalojen lisäksi alueelle voidaan rakentaa rivitaloja ja pientaloja. Talotyypistä riippumatta osaan maantasokerrokseen sijoittuviin asuntoihin on mahdollista toteuttaa huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.

Kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla on lisäksi muun muassa joukko erilaisia lausuntoja sekä määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan. Tutustu tarkemmin kokouksen asialistaan.

Julkaistu: 6.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter