Vantaalla luodaan ainutlaatuista tilannekuvaa lapsiperheiden hyvinvoinnista

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja tiedolla johtamisen keinoin. Hankkeen etenemisessä on saavutettu nyt merkittävä edistysaskel.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen – Findata on myöntänyt hankkeelle laajan tietoluvan useista kansallisista rekisterilähteistä. Rekistereistä saatavan tiedon avulla päästään käsiksi hyvinvoinnin taustatekijöihin.

– Toisiolaki mahdollistaa täysin uudentasoisen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen. Monialainen rekisteritutkimus antaa tarkan kuvan kohderyhmän todellisista tarpeista anonyymisti. Kattava ja monialainen tarpeiden ymmärtäminen on lähtökohta toimivien palveluiden kehittämisessä, toteaa hankkeessa mukana oleva johdon konsultti, tekniikan tohtori Pasi Lehtimäki Gofore Oyj:sta.

Goforen nimetyt analyytikot käsittelevät rekisteriaineistoja Findatan tietoturvallisessa ympäristössä. Menetelmänä hyödynnetään tiedeyhteisöjen käytössä ollutta rekisteritutkimustapaa. Tiedoista ei tunnisteta yksittäisiä perheitä, vaan tieto koostetaan väestötasoiseksi. Kuntien toimialojen asiantuntijat tarkentavat ja jatkotyöstävät edistyneen analytiikan avulla muodostettua lapsiperheiden hyvinvoinnin tilannekuvaa.

Eettinen arviointi mukana koko hankkeen ajan

Edistyneen analytiikan hyödyntäminen edellyttää tutkittavien ilmiöiden ja olennaisimman tiedon tunnistamista. Olemme valinneet mittareita, jotka kuvaavat perheiden hyvinvointia suojaavia ja haavoittavia tekijöitä tutkimusten ja asiantuntijoiden kokemustiedon pohjalta.

Pohdinnan tuloksena jatkotyöstöön on valittu 11 lapsiperheiden hyvinvointia kuvaavaa ilmiötä. Ilmiöiden kautta käsitellään muun muassa koulutuksen, terveyden ja sosioekonomisen aseman yhteyttä hyvinvointieroihin.

– Kun puhutaan hyvinvoinnista, valinnat tarkasteltavien ilmiöiden suhteen ei ole yksiselitteisiä. Lapsiperheiden hyvinvoinnin kokonaiskuvaa selvittäessä syvällinen eettinen arviointi on välttämätöntä, kommentoi hankeasiantuntija Oskari Savisalo.

Eettisen arvioinnin tukena on käytetty myös ulkopuolista asiantuntemusta.

– Tässä hankkeessa erityistä on se, että eettinen arviointi kulkee mukana koko hankkeen ajan. Pystymme reagoimaan nopeasti esille nouseviin eettisiin kysymyksiin. Samalla luomme toimintamalleja, jotka hyödyttävät jatkossa myös muita toimijoita, toteaa eettistä prosessia tukeva CoHumansin toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021.

Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Julkaistu: 19.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter