Kaupunginhallituksen käsittelyssä Uuden Ilmailumuseon tukeminen

Vantaan kaupunginhallituksen 24.5. kokouksen asialistalla on muun muassa Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjaukset.

Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi (asia 25). Tavoitteena on myös vahvistaa museon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena. Uusi näyttelykeskus on tarkoitus avata Vantaan Aviapolikseen vuonna 2025.

Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja toiminnan uudistuminen edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea. Kyseessä on tärkeä Aviapoliksen kaupunkikehitystä sekä koko kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa edistävä hanke. Esitys on, että Vantaan kaupunki edistää hanketta maankäytön toimilla ja osoittaa hankkeelle vahvaa taloudellista tukea toiminta-avustuksella ja lainan takauksella.

Museon tärkeimmät sijoittumiskriteerit ovat kaupunkimainen, toiminnallisesti monimuotoinen lähiympäristö sekä saavutettavuus museovieraiden ja museologistiikan näkökulmasta. Selvityksen perusteella parhaiten museon tarpeisiin vastaa Aviapoliksen rautatieasemalla, nykyisen ilmailumuseon vieressä sijaitseva rakentamaton määräala.

Vuonna 1972 perustettu Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa ja esittää monipuolisesti Suomen siviili-, sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa. Ilmailumuseo on Vantaan suosituin museokohde: kohteessa on 40 000 kävijää vuosittain, ja se tarjoaa palveluita myös kaupungin eri toimialoille. Jatkossa tavoitteena on 100 000 kävijää vuosittain.

Ensi vuoden talouden suunnittelu on alkanut

Kaupunginhallituksen asialistalla ovat 24.5. myös kuluvan vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus (asia 32) ja ensi vuoden talousarvion laadintakehys (asia 30).

Kehysesityksestä voi lukea lisää Kaupungin vahva kasvu perustana Vantaan talouden kehykselle -tiedotteesta. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen käsittelee talousarvion kehystä myös tänään 20.5. kello 13.30 Vantaa-kanavalla alkaneessa kaupunginjohtajan koronainfossa. Info on myöhemmin katsottavissa tallenteena.

Muita aiheita

Kaupunginhallitukselle esitetään Mårtendals skolan koulurakennuksen perusparannuksen ja koulurakennuksen yhteyteen rakennettavan päiväkotilaajennuksen tarveselvityksen hyväksymistä (asia 28).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Arena 3.3 Oy:lle tapahtuma-areenaa ja hotellia varten annettua suunnitteluvarausta Kivistössä jatketaan ja laajennetaan 31.8.2023 saakka (asia 37).

Vantaan kaupunki hakee lisääntyvän sähkönjakelutarpeen vuoksi uuden sähköaseman kaavoittamista Varistoon (asia 38).

Tutustu kokouksen koko asialistaan.

Julkaistu: 20.5.2021 
(muokattu: )