Keravanjoen uimarantojen vedenlaatu on ajoittain huono

Veden laatu on yleensä hyvä, mutta veden laatu saattaa kuitenkin heikentyä esimerkiksi runsaiden sateiden aiheuttamien valumien ja luonnoneläinten vaikutuksesta. Sateen vaikutus veden laatuun voi olla merkittävä, jos uimaveteen pääsee runsaasti lika-aineita pintavalumien mukana.

Keravanjoen varrella olevien uimarantojen uimavesinäytteissä on aiempina vuosina runsaiden sateiden yhteydessä havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Ympäristökeskus suosittelee välttämään uimista runsaiden sateiden jälkeen Havukosken, Matarin ja Nikinmäen uimarannoilla. Näiden uimarantojen vedenlaatua seurataan tehostetusti kesän 2021 aikana.

Säännöllinen valvonta

Vantaan uimarannoilta otetaan vesinäytteitä 1.6.-31.8.2021. Ensimmäiset näytteet otetaan kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja muut näytteet säännöllisin välein uimakauden aikana. Näytteistä seurataan veden hygieenistä laatua määrittämällä ulosteperäisiä bakteereja. Vesinäytteiden tulokset kertovat aina vain sen hetkisen tilanteen ja etenkin jokivesien laatu voi vaihdella virtauksen ja runsaiden sateiden johdosta.

Aistinvaraista laatua ja sinilevien esiintymistä seurataan tarkastusten ja näytteenottojen yhteydessä. Tarkastuksilla seurataan uimareiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten uimarantojen tilojen puhtautta, jätehuollon toimivuutta ja ilmoitustauluilla annettavia tietoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja veden lämpötilasta

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan Vantaan kaupungin Internetsivuilla vantaa.fi/uimarantavesivalvonta

Julkaistu: 20.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter