Vahvan kasvun talouskehys vuodelle 2022 sai kaupunginhallituksen tuen

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5. kaupungin talousarvion kehyksen vuodelle 2022.

Talousarvion kehyksen lähtökohtana ovat Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelma sekä tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan ehdotukset seuraavan valtuustokauden talouslinjauksiksi. Tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti vuoden 2022 kehyksen vuosikate on 94 miljoonaa euroa, joka johtaa vielä negatiiviiseen tilikauden tulokseen. Vuoden 2023 vuosikate on 115 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden tulos on jo hieman positiivinen. Vuodelle 2025 tavoitellaan noin 130 miljoonan euron vuosikatetta. Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan ehdotuksen mukaan seuraavan valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 600 miljoonaa euroa ja vuosien 2022–2025 investointikehys on laadittu tämän mukaisesti. Kuntavaalien jälkeen valittava uusi valtuusto päättää tulevassa syksyllä valmisteltavassa valtuustokauden strategiassa vuosien 2022–2025 talouslinjaukset.

Kehystä on jouduttu valmistelemaan poikkeuksellisissa olosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Oletuksena on, että koronatilanne paranee rokotusten myötä Suomessa. Koronakriisi vaikuttaa vielä pitkään negatiivisesti Vantaan talouteen kunnallis- ja yhteisöverojen heikomman kehityksen kautta. Taustalla ovat työttömyyden voimakas kasvu sekä koronan yrityksille tuottamat ongelmat. Lisäksi korona on aiheuttanut monenlaista hoito-, hoiva- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen tuottaa lisäkustannuksia tulevien vuosien aikana. Tätä koronasta toipumista ei ole huomioitu vielä kehyksessä, vaan siihen palataan syksyn talousarviovaiheessa, kun koronan jälleenrakennussuunnitelma vuosille 2021–2023 valmistuu. Myös valtion mahdollisesti koronaan liittyvä lisätuki kuntatalouteen vuotta 2022 koskien on päättämättä. Kehys on tämän vuoksi tehty vain tiedossa olevien valtion päätösten pohjalta ns. teknisenä kehyksenä.

Uuden ilmailumuseon valmistelu siirtyi seuraavaan kokoukseen

Kaupunginhallitus jätti pöydälle uuden ilmailumuseon valmistelun.

Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa museon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena. Uusi näyttelykeskus on tarkoitus avata Vantaan Aviapolikseen vuonna 2025. Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Kyseessä on tärkeä Aviapoliksen kaupunkikehitystä sekä koko kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa edistävä hanke.

Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja toiminnan uudistuminen edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea.

Mårtendals skolan ja Variston sähköaseman suunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Mårtendals skolan koulurakennuksen perusparannuksen ja koulurakennuksen yhteyteen rakennettavan päiväkotilaajennuksen tarveselvityksen.

Vantaan kaupunki hakee lisääntyvän sähkönjakelutarpeen vuoksi uuden sähköaseman kaavoittamista Varistoon. Hanke on lisääntyvän sähkönjakelutarpeen ehdottomasti vaatima ja kiireellinen. Asemakaavamuutos siirtyy seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Julkaistu: 25.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter