Tekninen lautakunta hyväksyi Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen

Tekninen lautakunta kokoontui 26.5. Kokouksessa päätettiin muun muassa Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarkennetusta tarveselvityksestä (asia 7). Tikkurilan suuralueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä. Samalla myös sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tilatarpeet kasvavat. Tilatarpeet on perusteltua ratkaista uudisrakennuksella, Tikkurilan hyvinvointikeskuksella, sillä nykyisten tilojen laajennusvarat ovat riittämättömät, terveyskeskusrakennuksen kunto on heikko ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko alueella pirstaleinen. Toimintojen keskittämisellä säästetään kustannuksia ja tonttimaa käytetään tehokkaasti. Hanketta ei ehditä viemään päätökseen ennen hyvinvointialueuudistuksen voimaantuloa ja sille haetaankin poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeen keskeytymättömän etenemisen varmistamiseksi.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys siinä esitettyine kustannusennusteineen hyväksytään. Kustannuksiksi arvioidaan noin 115 miljoonaa euroa ilman hallinnon tiloja. Investointiohjelmaan hanketta esitetään toteutettavaksi kaupungin ulkopuolisen kiinteistösijoittajan hankkeena, ja sosiaali- ja terveyspalvelut sijoittuisivat tiloihin vuokralle. Hankkeen vaihtoehtoiset sijainnit sijaitsevat Tikkurilassa junaradan molemmin puolin; Jokiniemessä ja Kielotiellä.

Mikkolan koulun kunnostamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Mikkolan koulu on tarpeellista nykyaikaistaa. Koulun Lyyra- ja Vega -rakennuksissa tehdään toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja tilamuutokset, jotta uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen järjestäminen mahdollistuu. Muun muassa käsityön opetustilat yhdistetään saman katon alle. Lisäksi tarvitaan muunneltavia oppimistiloja. Muutostöille laskettu tavoitehinta vuosille 2021– 2023 on yhteensä 1 630 000 euroa (asia 8). Opetuslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan aiemmin toukokuussa.

Lisäksi päätettiin muun muassa valita Jokiniemen yhtenäiskoulun remontin pääurakoitsijaksi Lapin Teollisuusrakennus Oy. Urakan kokonaishinta on noin 12,6 miljoonaa euroa (asia 9).

Vuonna 2022 tehtävistä pienistä liikenneturvallisuusparannuskohteista päätettiin myös. Kohteet on valittu asukkaiden aloitteisiin ja kaupungin eri toimijoiden toiveisiin sekä havaintoihin perustuen. Ensi vuonna kohennetaan esimerkiksi Uomatien turvallisuutta rakentamalla viisi keskisaarekkeellista suojatietä, Hanabölentiellä nykyistä pyörätietä levennetään, Leiritielle ja Joukontielle tehdään pyöräilijöille tienylityspaikka ja Maanviljelijänkujalle toteutetaan puuttuva suojatie. Pieniin liikenneturvallisuuskohteisiin osoitetaan ensi vuonna 500 000 euron määräraha. (asia 14).

Hoivarakennusten myynti VAV Hoiva-asunnot Oy:lle (asia 5) sekä Hoivarakennusten takaisinvuokraus VAV Hoiva-asunnot Oy:ltä (asia 6) jätettiin pöydälle. Asiat käsitellään teknisen lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 31.5. klo 18.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 26.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter