Vantaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat jo toistamiseen 10 prosentilla

Kuvituskuva Auto liikenne Kehä 3

Vastavalmistuneen Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY:n) laskelman mukaan Vantaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2020 noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöt laskivat aiempaa jyrkemmin jo toista vuotta peräkkäin.

Lämmön tuotannossa on vähennetty kivihiilen käyttöä merkittävästi, mikä on keskeinen syy päästöjen vähenemiseen. Vantaan Energian tavoite olla fossiiliton vuonna 2026 etenee: Vantaalla hiilen käyttö väheni peräti 66 prosenttia, maakaasu 65 prosenttia ja öljy 80 prosenttia edellisvuodesta. Hiiltä ja kaasua korvattiin jätteenpoltolla, biopolttoaineilla ja turpeella. Vantaalla uusiutuvan energian osuus vuonna 2020 nousi 19 prosentista noin 29 prosenttiin. HSY:n laskelmissa ei huomioida jätteenpolttoon sisältyvää biojaetta.

Poikkeuksellinen viime vuosi vähensi merkittävästi myös pääkaupunkiseudun tieliikennettä, mikä näkyy päästötuloksissa. Vantaalla liikenteen päästöt vähenivät 6 prosenttia.

Myös sähkön kulutukseen liittyvät päästöt pienenivät edelleen, mikä on jo pidempään jatkunut trendi. Kehityksen taustalla on muun muassa valtakunnan sähköntuotannon kehitys entistä puhtaammaksi. Vantaa on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa energiankulutusta lasketaan 7,5 % vuosina 2017-2025. Energiatehokkuutta on parannettu sekä vanhassa rakennuskannassa että etenkin uudisrakentamisessa.

Kohti hiilineutraalia Vantaata 2030

Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana laskusuunnassa. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 noin 883 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030, jolloin päästöjen pitäisi olla 215 kt CO2-ekv.

Kaupungin ilmastotoimia ohjaa Resurssiviisauden tiekartta, johon on koottu kaupungin toimet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Vantaa etenee kohti hiilineutraaliutta neljällä kaistalla, joita ovat energiankulutus ja -tuotanto, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen. Jokaiselle kaistalle on määritelty vuotta 2030 kuvaava tavoitetila; linkki dokumenttiin Tavoitetila 2030 . Vantaan toimien keskiössä on kiertotalous, uusiutuva energia sekä ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset.

Pääkaupunkiseudun päästölaskenta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Laskenta tehdään alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen, mutta laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden välillisiä päästöjä. Lisää voi lukea aiheesta HSY:n verkkosivuilla, linkki HSY:n tiedotteeseen.

Julkaistu: 28.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter