Yhteishaun ja perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten opiskelijavalinnat on tehty

Kevään 2021 yhteishaun tulokset ovat valmistuneet: Vantaan kaupungin lukioista ja Vantaan ammattiopisto Variasta sai opiskelupaikan yhteensä 2153 hakijaa. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 188 hakijaa.

Vantaan ammattiopisto Varia kiinnosti opiskelijoita

Vantaan ammattiopisto Variaan valittiin yhteensä 882 opiskelijaa, 34 opiskelijaa enemmän kuin viime vuoden yhteishaussa. Täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja oli aiempaa vähemmän. Eniten opiskelijoita valittiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (130), logistiikan perustutkintoon (110) ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon (104). Eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli lentokonealan perustutkintoon, josta paikan sai yhteensä 23 opiskelijaa.

Ammatillisessa koulutuksessa painottuu yhä enemmän opiskelijavalinta jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun kautta opiskelijaksi Vantaan ammattiopisto Variaan opiskelemaan ympäri vuoden. Haussa oleviin koulutuksiin voi tutustua ja hakea Varian nettisivujen kautta.

Vantaan kaupungin lukioihin valittiin 1271 uutta opiskelijaa

Vantaan suomen- ja ruotsinkielisiin lukioihin valittiin yhteensä 1271 nuorta. Suomenkielisten lukioiden yleislinjan alin hyväksytty keskiarvo oli 7,08. Tyttöjä lukioon valituista on 56,6 % ja poikia 43,4 %. Kaikki alimpaan keskiarvorajaan yltäneet hakijat eivät välttämättä tulleet valituiksi hakemaansa lukioon, sillä samalla keskiarvolla hakeneita voi olla useampia. Tällöin huomioon on otettu lukuaineiden keskiarvon lisäksi hakutoivejärjestys ja sen jälkeen kaikkien aineiden keskiarvo.

Peruskoulun jälkeiset valmistavat koulutukset

Valmistavien koulutusten, eli syksyllä 2021 alkavan perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) opiskelijavalinnat on tehty tänä vuonna samaan aikaan yhteishaun valintojen kanssa. Valittujen nimet ovat liitteenä.

Opiskelijavalinnat on tehty, valittujen nimet on julkaistu oppilaitosten kotisivuilla

Opiskelijavalinnoista lähetetään tieto sähköpostilla niille valituksi tulleille hakijoille, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan sähköiseen asiointiin. Muille opiskelijaksi valituille tiedot lähtevät kirjeitse. Oppilaitosten kotisivuilla julkaistaan niiden opiskelijoiksi valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa nimensä julkaisemiseen. Opiskelupaikka on varmistettava 1.7.2021 klo 15.00 mennessä. Oppilaitokset toivovat, että paikka otetaan vastaan mahdollisimman pian.

Opiskelupaikan voi saada myös varasijalta

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen peruutuspaikoille opiskelijat valitaan yhteishaun varasijalistalta, joita noudatetaan 20.8. asti. Mahdollisista yhteishaussa täyttämättä jääneistä vapaista paikoista oppilaitokset ilmoittavat opintopolku.fi -järjestelmässä ja/tai omilla verkkosivuillaan.

Jatkopaikka varmistetaan kaikille vantaalaisille nuorille

Perusopetuksen päättäneille on Vantaalla tarjolla myös peruutuspaikkoja ja yhteishaun ulkopuolisia koulutusvaihtoehtoja. Peruskoulusi oppilaanohjaaja on tavoitettavissa koulullasi, kun yhteishaun tulokset on julkaistu. Uuden oppivelvollisuuslain myötä tänä vuonna perusopetuksen päättäneet ovat hakuvelvollisia siihen asti, että saavat opiskelupaikan.

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Koulutustarjonnasta ja hakumenettelyistä tiedotetaan oppilaitosten kotisivuilla. Vantaan ammattiopisto Varian jatkuva haku.

Perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin voi hakea myös kesällä seuraavasti:

Kesällä ilman opiskelupaikkaa jääneillä tukea vaihtoehtojen kartoittamiseen ja hakemusten tekemiseen on saatavissa Ohjaamo Vantaasta.

Liitteet:

Vantaan lukioihin ja ammattiopisto Variaan yhteishaussa valittujen määrät ja keskiarvot 2021

Valmistavien koulutusten nimilista

Julkaistu: 17.6.2021 
(muokattu: )