Osallistuva Vantaa –ohjelman luonnos kesäksi kommenteille

Ihmisiä työpajassa

Ohjelman teemoja ovat alueellinen osallisuus, hiljaisten ryhmien osallisuuden tukeminen, kohtaaminen ja puntaroiva keskustelu, osallisuuden digiratkaisut sekä suora osallistuminen edustuksellisen demokratian tukena.

Osallistuva Vantaa -ohjelman luonnos on valmis kommentoitavaksi. Nyt sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja siihen, miltä asukasosallisuus näyttää Vantaalla 2022–2025. Voit kommentoida ohjelman teemoja, tavoitteita ja toimenpiteitä 25.8. asti OsallistuvaVantaa.fi:ssä tai Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoissa. Kyselyyn voi vastata suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi 50 euron S-ryhmän lahjakortti.

Vuosien 2022 – 25 osallisuuden kehittämistä linjaavan ohjelman valmistelussa kevään aikana on kuultu asukkaiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemyksiä. Asukaskyselyyn vastasi yli 600 vantaalaista. Ohjelmaan haettiin ideoita myös vaikuttamistoimielimistä (vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta ja Svenska kommittén). Erilaisia asukkaita edustava asukasraati on kokoontunut kaksi kertaa. Toiveissa korostuivat erityisesti helpot keinot vaikuttaa lähiympäristöön sekä osallistumisen vaikuttavuus.

Ohjelman teemat vastaavat kyselyissä ja muussa taustatyössä tunnistettuihin haasteisiin ja toiveisiin. Luonnos viimeistellään ja tavoitteita priorisoidaan kommenttien, asukasraadin työskentelyn sekä sisäisten resurssien perusteella alkusyksystä 2021.

Osallisuussuunnitelmissa jo tänä vuonna toteutuvia toimenpiteitä

Osallistuva Vantaa –ohjelma linjaa strategiakauden 2022 – 25 osallisuuden ja asukasvaikuttamisen kehittämistä. Nykyisellä strategiakaudella on edistetty aihetta Osallistuva Vantaa –toimintamallin sekä osallisuus-strategiateeman avulla. Osana strategiateeman työtä Vantaan toimialoille on valmistunut tänä keväänä omat osallisuussuunnitelmat. Voit tutustua toimialojen osallisuussuunnitelmiin Osallistu ja vaikuta -nettisivuilla.

Kaupunkikulttuurin toimialan osallisuussuunnitelman toimenpiteissä vuonna 2021 kehitetään mm. monikielisiä osallistumisvaihtoehtoja sekä markkinoidaan asukastoiminnan avustuksia. Kaupunkiympäristö aikoo esimerkiksi edistää matalan kynnyksen digiosallistumista ja kehittää henkilöstön osallisuusosaamista. Kaupungin johdon ja strategian toimiala aikoo palkita vuoden osallisuusteon sekä valmistella vieraskielisen väestön vaikuttamissimulaatiota. Kasvatuksen ja oppimisen toimenpiteistä löytyy mm. kaupunkitasoinen seminaari lasten osallisuudesta sekä osallisuuden työkalupakin kehittäminen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kehitetään henkilöstön osaamista sekä verkkosivujen tietosisältöä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Julkaistu: 22.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter