Pyöräilytrikoissa krokotiililiukumäkeen?

Vantaa kasvaa ja kehittyy, ja uusien päiväkotienkin suunnittelua tehdään koko ajan. Varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä ja kiinteistöjohtaja Antti Kari hyppäsivät helteisenä kesäkuun päivänä pyörien selkään, ja lähtivät pitkin Vantaan loistavaa pyörätieverkostoa tutustumaan kolmeen uudehkoon päiväkotiin.

Vantaan kaakkoisen varhaiskasvatusalueen Vaaralanpuiston, Hevoshaan ja Tikkurilan päiväkodit ovat kaikki melko uusia Vantaan varhaiskasvatusverkostossa. Vaaralanpuiston päiväkoti julkisivun näyttävine ja värikkäine paloportaineen oli yksi Arkkitehtuurin Finlandia -finalisteista vuonna 2019. Vuonna 2019 otettiin käyttöön myös pienryhmätoiminnan periaatteiden mukaisesti toimiva Hevoshaan päiväkoti sekä toistaiseksi Vantaan suurin päiväkoti, Tikkurilan päiväkoti.

Pedagogisista tilaratkaisuista oppia tuleviin projekteihin

Varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä ja kiinteistöjohtaja Antti Kari kävivät tutustumassa päiväkotien tiloihin ja toimintaan erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka uudet tilaratkaisut toimivat pedagogisesti. Samalla, henkilöstön kanssa jutellessaan, saivat he kuulla hyviä ajatuksia myös tulevia päiväkotihankkeita silmällä pitäen.

Vaaralanpuiston päiväkotiprojektissa Antti Kari muistelee arkkitehtien mukaan kiinnostavinta ja haastavinta olleen sovittaa melko kunnianhimoisia tavoitteita jopa niukkaan budjettiin.Päiväkotiprojekti oli matalaenergiarakentamisen ohjeen ja tietomallintamisen pilottihanke. – Peruslähtökohta on, että tiloista muodostuu turvallisia paikkoja, joissa lapsilla on monipuolisia mahdollisuuksia olla, summaa Antti suunnittelusta. – Lasten maailmaan sopii pieni ajatus mysteeristä, eli päiväkotirakennuksen ei tarvitse olla samanlainen, kuin kaikki muut rakennukset lastenmaailmassa. Erilaisilla materiaaleilla tarjotaan myös kokemuksellisuutta, kertoi suunnittelun taustoista projektiarkkitehti Maija Viljanen AFKS Arkkitehdeistä.

Hevoshaan päiväkodissa lapset saavat itsekin osallistua hyvin kehitystään ja oppimistaan tukevaan toimintaan ja sen suunnitteluun. – Parityöskentelymalli ja siihen suunnitellut tilat mahdollistavat lapsen osallisuuden ja yksilöllisyyden hyvin, kiittelee Mikko.

Krokotiililiukumäestäänkin tunnetussa Tikkurilan päiväkodissa, kolmikerroksisessa leikin, kasvun ja kehityksen rakennuksessa, pilotoidaan jaetun johtajuuden mallia. Toimintayksikköä johtaa kaksi päiväkodin johtajaa. Toisen johtajan vastuulla ovat henkilöstöhallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvät asiat, kun toinen puolestaan vastaa päiväkodin pedagogisesta johtamisesta ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. –Tikkurilan päiväkodin johtamismalli on kiinnostava kahden päiväkodinjohtajan johtamispilotti, jonka positiivisia kokemuksia olemme jo päässet jakamaan muillekin kaupungeille, kertoo Mikko.

Pyöräilyajankohdaksi valikoitunut päivä oli helteinen, mutta se ei näitä himopyöräilijöitä häirinnyt, kun löytyi näin kätevästi keino yhdistää pyöräily tutustumiskäynteihin. Eri asia on, kuinka pyöräilytrikoissa pääsi testaamaan Tikkurilan päiväkodin kuuluisaa krokotiililiukumäkeä! – Krokotiili vei meistä voiton, sillä emme uskaltautuneet sitä laskemaan, nauravat Mikko ja Antti pyöräretkensä päätteeksi.

Julkaistu: 28.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter