Asukaskyselyssä kuultiin asukkaiden toiveita Vantaan ilmastotyön kehittämiseksi

Vantaa kysyi keväällä asukkaiden ajatuksia kaupungin ilmastotyön kehittämiseksi. Kysely oli auki 5.3.–5.4. ja siihen vastasi 138 henkilöä.

Kyselyllä kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten Vantaa voisi tukea asukkaitaan elämään siten, että hiilidioksidipäästöjä ja jätettä saataisiin vähennettyä nykyisestä. Kyselyssä sai kertoa esimerkiksi ideoitaan siihen, miten kaupunki voisi nykyistä paremmin tukea asukkaitaan asumisen energiatehokkuuden lisäämisessä ja kestävien liikkumismuotojen käytössä. Ilmastotoimenpiteiden lisäksi kyselyssä kysyttiin myös lähiluonnossa liikkumisesta.

Kyselyssä nousi esiin muun muassa, että kuntalaiset toivoisivat neuvontaa ja muuta tukea uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon. Kestävien liikkumismuotojen osalta toivottiin, että pyörä- ja kävelyteitä kehitettäisiin. Joukkoliikenteeseen toivottiin lisää poikittaisliikennettä.

Lähiluonnossa liikkumisen osalta kyselyssä nousi esiin lähiluonnossa liikkumisen tärkeys ja huoli lähiluonnon roskaantumisesta. Luontoalueille toivottiinkin lisää roska-astioita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana meneillään olevaa ilmastotoimien suunnittelutyötä. Ilmastotoimet kirjataan kaupungin resurssiviisauden tiekartta -nimiseen ympäristötyötä ohjaavaan suunnitelmaan, joka valmistuu vuoden lopulla. Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin osallistuvavantaa.fi-sivustolla

Julkaistu: 1.7.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter