Lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt – resenärers skyldigheter vid inresa till landet

Resenärer har i fortsättningen en lagstadgad skyldighet att utreda vilka åtgärder som krävs vid inresa till landet samt agera i enlighet med föreskrifterna. Från och med måndagen den 12 juli 2021 ska en resenär som kommer till Finland från ett riskland och som är född år 2005 eller tidigare, i enlighet med en temporär ändring* i lagen om smittsamma sjukdomar, i samband med gränsövergången delta i en hälsokontroll om resenären hänvisas till hälsokontrollen utifrån en riskbaserad bedömning.

Resenärer ska själva utgående från lagen sörja för att testa sig för covid-19 en eller två gånger, utom om de har intyg som befriar från testning. Intygen ska vara avfattade på finska, svenska eller engelska. Närmare information och rådgivning finns att få på flygplatsen, i kommunerna, och på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsidor. Genom FINENTRY-tjänsten kan du också göra inresan smidigare.

Den kommunala myndighet som svarar för förebyggande av smittsamma sjukdomar bedömer omfattningen av resenärernas hälsokontroller. Kontroller kan även göras på basis av risk och/eller genom stickprov.

Testning och hälsorådgivning ingår i hälsokontrollen

INGET TEST

Om du kommer från ett riskland (Institut för hälsa och välfärd webbsidor) behöver du inte delta i ett coronavirustest om du har intyg över:

  • en fullständig vaccinationsserie mot covid-19 och minst 2 veckor har förflutit sedan den senaste vaccinationen
  • en genomgången covid-19-infektion under de senaste 6 månaderna

1 TEST

Om du kommer från ett riskland hänvisas du till coronavirustest inom 3–5 dagar från att du anlänt till Finland i din hem- eller vistelsekommun om du har intyg över:

  • negativt resultat av ett coronavirustest som tagits högst 72 timmar innan du anlänt till Finland
  • en partiell vaccinationsserie mot covid-19 och minst 2 veckor ska ha förflutit sedan vaccinationen

2 TEST

Samtliga resenärer som kommer från ett riskland ska delta i ett coronavirustest vid ankomsten till Finland (omedelbart eller senast inom 24 timmar) och 3–5 dygn efter ankomsten i hem- eller vistelsekommunen.

En smidigare inresa med FINENTRY

Det enklaste sättet att boka tid till ett avgiftsfritt covid-19-test är via FINENTRY-tjänsten, vilket gör inresan och vistelsen på flygplatsen smidigare. FINENTRY fungerar på alla apparater som har en webbläsare och internetuppkoppling.

Undvik kontakter

Om du har en skyldighet att gå på coronavirustest tidigast 72 timmar efter inresan till Finland rekommenderar vi kraftigt att du undviker kontakter med andra personer, frånsett dem som bor i samma bostad eller logerar i samma lokaler, tills du fått ett negativt resultat på coronavirustestet.

Aktuell uppdaterad information om resor och covid-19-pandemin hittar du på:

THL:s webbsidor

Gränsbevakningsväsendets webbsidor

* https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/92610 (12.7.2018–15.10.2021)

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/halsosakerheten-vid-granserna-beslut-om-skyldigheterna-for-personer-som-anlander-till-finland-fran-utlandet

Julkaistu: 15.7.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter