Ehdota Vuoden vantaalaista vanhustekoa

Mikä ikäihmisten hyvinvointia edistävä teko on jäänyt mieleesi tänä vuonna? Nyt etsitään vuoden vantaalaista vanhustekoa, lähetä ehdotuksesi elokuun aikana.

Vantaalla toimiva vanhusneuvosto on ikääntyneiden vantaalaisten vaikuttamisväylä. Se osallistuu ikäihmisten palvelujen laadun valvontaan ja kehittämiseen sekä edistää myönteistä vanhuskäsitystä. Lisäksi vanhusneuvosto edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.

Vanhusneuvosto jakaa Vuoden vantaalainen vanhusteko -palkinnon. Tunnustus myönnetään teolle, jonka voidaan katsoa lisänneen vantaalaisten ikäihmisten hyvinvointia tai muulla tavalla vaikuttaneen positiivisesti ikäihmisten asioihin Vantaalla.

Voit ehdottaa tunnustuksen saajaa 1.8.–31.8. perusteluineen vanhusneuvoston sihteerille Kalle-Pekka Hietalalle osoitteeseen kallepekka.hietala@vantaa.fi.

Mainitse ehdotuksessasi:

1. Palkittava teko/toiminta
2. Tunnustuksen saaja (keitä toiminnassa on ollut mukana)
3. Millä tavalla kyseinen teko on vaikuttanut vantaalaisten ikäihmisten hyvinvointiin (tai kyseisenä vuonna painotettavaan teemaan)
4. Miksi juuri tämä teko/toiminta tulisi palkita
5. Palkittavaksi ehdotettavan yhteystiedot

Julkaistu: 15.7.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter