Suunnitelmissa hyvinvointialueiden yhteinen pelastuslaitos, henkilöstösuunnitelma ja raportointimalli edistyvät

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, VATE, kokoontui 8.9.2021. Kokouksessa käsiteltiin kahden hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen valmistelua, hyvinvointialueen toiminnan valmisteluvaiheen henkilöstöä sekä valmistelun tukirakenteita.

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Vantaa) yhteinen pelastuslaitos, joka on osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Hyvinvointialuelainsäädännön myötä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella. Jotta hyvin toimivaa ja kustannustehokasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tarvitsisi jakaa kahdeksi hyvinvointialueen pelastuslaitokseksi, suunnitellaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille muodostettavan yhteinen pelastuslaitos.

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Vantaan kaupungin organisaatiota, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VATE hyväksyi yhteisen pelastuslaitoksen valmistelun tehtäväksi osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua. VATE:n pelastuslaitoksen edustaja Jyrki Landstedt valtuutettiin neuvottelemaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen valmistelusta ja valmistelun kustannustenjaosta.

Lisäksi päätettiin selvittää, onko mahdollisen yhteisen pelastuslaitoksen valmisteluun tarvittavaa avustusta mahdollista hakea tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. Mikäli tämä on mahdollista, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue hakee rahoitusta mahdollisen yhteisen pelastuslaitoksen puolesta.

Hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelma edistyy, raportointimalli takaa sujuvan tiedonkulun

Kokouksessa hyväksyttiin esitellyt VATE:n henkilöstösuunnitelman periaatteet ja itse henkilöstösuunnitelman valmistelua jatketaan. Henkilöstösuunnitelman pohjalta hyvinvointialue voi palkata valmistelu- ja tukihenkilöstöä määräaikaisiin työsopimussuhteisiin enintään vuoden 2022 loppuun saakka. Hyvinvointialueen HR-valmistelujohtajan virka päätettiin avata julkiseen hakuun.
Jotta turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle toteutuisi, tarvitaan selkeä raportointimalli, joka ohjaa valmistelun raportointia ja tiedottamista sekä VATE:lle että sen sidosryhmille. Kokouksessa päätettiin raportointimallin rakentamisen aloittamisesta.
VATE:n kokouspöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin verkkosivujen pöytäkirjahausta.
Lisätietoja antavat:
VATE:n puheenjohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800 
VATE:n varapuheenjohtaja Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi, p. 09 29 491 
VATE:n hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen, mikko.hokkanen@kerava.fi, p. 040 318 2804 
Julkaistu: 17.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter