Vantaa tähtää terveempään, puhtaampaan ja vihreämpään kaupunkiin uudella sitoumuksella

Green City Accord -allekirjoitustilaisuus järjestettiin 22.9.2021.
Green City Accord -allekirjoitustilaisuus järjestettiin osin verkossa.

Vantaan kaupunki edistää kestävää kehitystä sitoutumalla Euroopan komission Green City Accord -aloitteeseen, jonka tavoitteena on parantaa ja edistää kaupunkien ympäristön terveellisyyttä EU:n alueella. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen allekirjoitti sitoumuksen tänään 22.9.2021. Sitoumuksen visiona on terveempi, puhtaampi ja vihreämpi kaupunki, jossa kaupunkilaisilla on ympäristön osalta turvallista asua ja työskennellä ja jossa ympäristö edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Green City Accordin allekirjoittamalla Vantaa muiden eurooppalaisten kaupunkien joukossa sitoutuu etsimään ratkaisuja kiireellisimpiin ympäristöhaasteisiin ja edistämään ekologista kestävyyttä. Green City Accord tukee Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteita ja auttaa edistämään sen toimenpiteitä eurooppalaisen mallin avulla.

Viiden osa-alueen sitoumus

Green City Accord sisältää viisi osa-aluetta: ilmanlaadun parantuminen, veden laadun parantaminen ja vedenkäytön tehokkuus, kaupunkialueiden biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen, kiertotalouden edistäminen sekä melun vähentäminen.

Allekirjoittamalla sitoumuksen kaupunki sitoutuu jokaisella osa-alueella määrittämään perustason ja asettamaan EU:n minimitavoitteet ylittäviä kunnianhimoisempia suojelutavoitteita, toteuttamaan toimenpiteitä yhtenäisellä tavalla, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja raportoimaan toteutuksesta ja edistymisestä joka kolmas vuosi.

Sitoumuksen osa-alueilla on indikaattoreita, joiden kautta kaupunkien tulee kehittää ympäristöasioita vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin tulee asettaa itse omat tavoitteensa yllä mainittujen eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavan kahden vuoden aikana. Vantaan kaupunginhallitus päättää Vantaan omista tavoitteista. Lisäksi on määritelty muutamia pakollisia indikaattoreita, joista jokaisen sitoumuksen allekirjoittajakaupungin on raportoitava. Kun tavoitteet on asetettu, kaupunki raportoi Euroopan komissiolle toimenpiteiden etenemisestä kolmen vuoden välein.

Yli 70 eurooppalaiskaupunkia allekirjoittanut

Green City Accordin voivat allekirjoittaa Euroopan unionin jäsenmaissa sijaitsevat yli 20 000 asukkaan kaupungit. Sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 70 eurooppalaista kaupunkia. Suomesta sitoumuksen ovat Vantaan ohella allekirjoittaneet Helsinki, Lahti, Turku, Lappeenranta ja Hämeenlinna.

Green City Accordin allekirjoittamalla kaupungit saavat komissiolta neuvontaa ja tukea, ja voivat oppia muilta sitoumuksen allekirjoittajakaupungeilta parhaita käytäntöjä ympäristötavoitteiden kehittämiseen verkoston yhteisissä tapaamisissa.

Julkaistu: 22.9.2021 
(muokattu: )