Onnistunut talouden tasapainotus ja kasvaneet verotulot paransivat kaupungin tulosennustetta

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.10. keskusteltiin kaupungin taloudesta ja kuluvan vuoden toisesta osavuosikatsauksesta. Koronaepidemia vaikuttaa voimakkaasti niin kaupungin tuloihin kuin menoihinkin. Onnistunut yli 40 miljoonan euron talouden tasapainotus ja kasvaneet verotulot paransivat vuoden tulosennustetta. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon menojen arvioidaan ylittyvän.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tulevien aluevaalien, valtuustokauden kaupunkistrategian sekä Vantaan ratikan valmistelun etenemisestä. Kokouksessa päätettiin myös 60 000€ avustuksesta Kalliolan Setlementti ry:lle uudenlaisen yhteisötalon perustamiseksi Myyrmäen Myyräncoloon.

Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelu etenee. Tammikuussa 2022 pidetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustoon 69 valtuutettua. Kokouksessa päätettiin Vantaalle tulevista äänestyspaikoista sekä ennakkoäänestyspaikoista. Aluevaalit pidetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys 12.-18.1.2022.

Vantaan ratikan seurantaryhmä jatkaa kaudelle 2021-2023

Kaupunginhallitus asetti Vantaan ratikalle seurantaryhmän sekä valitsi siihen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021-2023. Vantaan ratikka on niin merkittävä hanke, että kaupunginhallituksen jäsenistä koostuvan seurantaryhmän katsottiin olevan tarpeen virkamiehistä kootun seurantaryhmän lisäksi. Vantaan ratikan investointipäätös on määrä tuoda valtuuston päätettäväksi 2023 ja rakennustyöt voitaisiin aloittaa seuraavan vuonna, jolloin ratikalla pääsisi kulkemaan aikaisintaan vuonna 2028.

Strategian valmisteluun neuvottelukunta

Kaupunginhallitus asetti valtuustokauden 2022-2025 strategian valmisteluun neuvottelukunnan ja nimitti siihen jäsenet. Tulevaa kaupunkistrategiaa on valmisteltu vuoden alusta alkaen kaupungin johtoryhmän, henkilöstön, kuntalaisten, yritysten, järjestöjen, kaupungin vaikuttamistoimielinten ja laajan muun asiantuntijajoukon kanssa. Strategiasta on määrä päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.2021 ja kaupunginvaltuustossa 31.1.2022. Uuden strategian on tarkoitus astua voimaan helmikuun alussa 2022.

Tammi-elokuun osavuosikatsaus: Koronavuoden tulosennuste parani

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2021 tammi-elokuun osavuosikatsauksen. Seuraavaksi osavuosikatsaus menee tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Vantaa on Suomen toiseksi nopeimmin kasvava kaupunki absoluuttisin luvuin, vain Espoo kasvoi alkuvuonna Vantaata nopeammin. Suhteellisesti mitattuna Vantaa on edelleen Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Kasvu kuitenkin hidastui verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heinäkuun lopussa kaupungin väkiluku oli 238 726 henkeä.

Koronaepidemia sai työttömyyden nopeaan nousuun saavuttaen huippunsa toukokuussa 2020. Tämän jälkeen työttömyys on ollut pääsääntöisesti hienoisessa laskussa. Heinäkuussa Vantaalla oli 1341 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 19091. Huolestuttavaa on etenkin pitkäaikaistyöttömyyden yli kaksinkertaistuminen vuodentakaisesta. Positiivisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että nuorisotyöttömyys on vähentynyt.

Vantaan verotulot kasvoivat ja paransivat vuoden tulosennustetta. Kaupunki on saanut tammi-elokuussa verotilityksiä yhteensä 778,4 milj. euroa (2020: 709,2 milj. euroa), josta kunnallisveroja 650,8 milj. euroa (2020: 612,9 milj. euroa), yhteisöveroja 87,3 milj. euroa (2020: 62,4 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 40,4 milj. euroa (2020: 33,8 milj. euroa). Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 33 milj. eurolla.

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja (ilman HSY) on kertynyt 303,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -1 149,7 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -846,5 milj. euroa. Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionapuina. Koronaepidemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy kuitenkin tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittyvän vajaalla 16 milj. eurolla.

Kaupungin vuosikatteeksi ennustetaan 98,5 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 30,5 milj. eurolla.

Myyrmäen Myyräncoloon uudenlainen yhteisötalo

Kaupunginhallitus päätti myöntää 60 000€ avustuksen Kalliolan Setlementti ry:lle yhteisötalon perustamiseksi Myyrmäen Myyrinpuhoksessa sijaitsevaan Myyräncoloon. Yhteisötalo on uudentyyppinen pilottihanke julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön avulla. Talon tavoitteena on kehittää Myyrinpuhoksen tiloihin hyvän elämän keskus, joka lisää alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja kulttuuri-innovaatioiden kehittymistä. Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet, muunkieliset, työttömät, pienyrittäjät ja luovan alan toimijat. Yhteisötalon toiminta tukeutuu Myyräncolon asukastilan ympärillä jo pitkään tehtyyn työhön.

Julkaistu: 4.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter