Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan kaupunkien ja pelastuslaitoksen yhteistyössä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin nimettiin loppukesästä 2021. Väliaikainen valmistelutoimielin edustaa hyvinvointialuetta ja valmistelee sen toiminnan käynnistämistä ennen aluevaltuuston työn aloittamista maaliskuussa 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen liittyvä lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesällä 2021. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy valtakunnallisesti 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille 1.1.2023 alkaen.

Vantaa ja Kerava muodostavat yhdessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Tämä hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta vuoden 2023 alusta alkaen.

Lisätietoa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta löydät täältä.

Väliaikainen valmistelutoimielin edustaa hyvinvointialuetta

Lainsäädännön hyväksymisen jälkeen kesällä 2021 myös hyvinvointialueet saivat alkunsa. Koska hyvinvointialueilla ei ole vielä poliittista johtoa, niitä edustavat kunkin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle nimettiin väliaikainen valmistelutoimielin loppukesästä 2021.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen vastuulla on hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen valmistelu. Ennen kuin hyvinvointialueen toiminta voidaan käynnistää, palveluiden ja henkilöstön turvallinen ja sujuva siirtymä kaupungeilta ja pelastuslaitokselta hyvinvointialueelle tulee varmistaa hyvällä suunnittelulla. Tätä valmistelutyötä väliaikainen valmistelutoimielin tekee.

Rekrytoidut valmistelujohtajat ovat päässet aloittamaan työnsä ja heidän tiiminsä ovat osittain päässeet työn touhuun. Poliittisen päätöksenteon ja vaikuttamisen rakenteita on alettu valmistella vauhdilla tulevia aluevaaleja silmällä pitäen, kuin myös hahmotelmia hyvinvointialueen sisäisestä rakenteesta ja johtamisjärjestelmästä, kertoo väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Olli Huuskonen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin koostuu molempien kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen viranhaltijoista. Lisätietoa väliaikaisesta valmistelutoimielimestä sekä linkin sen pöytäkirjoihin löydät täältä.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen johto

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään valtakunnallisesti 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan kullekin hyvinvointialueelle oma aluevaltuusto, joka toimii kyseisen hyvinvointialueen johdossa nelivuotisen kautensa ajan. Aluevaaleissa äänestämällä pääset siis vaikuttamaan suoraan siihen, mihin suuntaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta ja täten myös Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita kehitetään.

Vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

Lisätietoa aluevaalien aikatauluista löydät täältä.

Julkaistu: 14.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter