Vanda börjar ge en tredje vaccindos till nya målgrupper

Vanda stad erbjuder i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer en tredje vaccindos till de målgrupper som nämns här nedan, när det gått minst 6 månader sedan den andra dosen:

  • alla som har fyllt 60 år
  • medicinska riskgrupper. Med medicinska riskgrupper menas grupperna 1 och 2 i coronavaccinationsordningen
  • personer som bor på anstalter och vårdhem, oberoende av ålder

Den tredje dosen förbättrar de medicinska riskgruppernas och de äldres skydd mot allvarlig covid-19-infektion. Som tredje dos rekommenderar THL att man använder Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin och Modernas Spikevax-vaccin.

Den tredje dosen ges i första hand med samma vaccin som den andra dosen.

Enligt THL är det tills vidare ingen brådska med att ge en tredje vaccindos till personer under 60 år som inte hör till någon medicinsk riskgrupp.

THL rekommenderar också att äldre personer och alla personer som hör till de medicinska riskgrupperna för svår covid-19, vilka blivit smittade av coronaviruset och fått en dos coronavaccin ska få en andra vaccindos som booster. Den andra vaccindosen kan erbjudas dem tidigast, antingen sex månader efter att de smittats av coronaviruset eller sex månader efter den föregående vaccindosen, beroende på vilket som skett senast.

Du kan låta vaccinera sig vid alla Vanda stads vaccinationsställen, med eller utan tidsbokning.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vaccinationsställena Vanda

Julkaistu: 21.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter