Vantaan kaupunginhallitus avaa vuotensa uudella kaupunkistrategialla

Vantaan kaupunginhallitus kokoontuu vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseensa 17.1.2022 käsittelemään Vantaan kaupungin uutta strategiaa vuosille 2022-2025. Vantaalla strategian keskeisen sisällön muodostavat visio ja arvot sekä kuuden painopisteen alle jäsennetyt valtuustokauden strategiset tavoitteet ja niille asetetut mittarit. Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain talousarvion valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen ja palvelualueiden tuloskorttien kautta. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä kolme kertaa vuodessa.

Strategiassa määritellään painopisteiden ohella strategiateemat, strategisen tason ohjelmat sekä strategiakauden kärkihankkeet. Strategiateemojen tärkein tehtävä on varmistaa strategian poikkihallinnollinen toteutuminen ja tehostaa strategian seurantaa. Kaupunkistrategian 2022–2025 väliarviointi tehdään hyvinvointialueiden aloitettua vuoden 2023 aikana.

Strategian valmistelussa on ollut mukana eri vaikuttamistoimielimiä, järjestöjä, asukkaita ja yrityksiä. Kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä strategia 17.1., jonka jälkeen strategia menee kaupunginvaltuustoon 31.1.2022. (Esityslistan kohta 12.)

Vajaan vuoden päästä aloittava Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on mukana kokouksessa kahden asian myötä: Kaupunginhallitus keskustelee lausunnosta valtioneuvoston asetusluonnokseen, jossa käsitellään kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokrasopimuksen vuokran määräytymistä siirtymäkaudella (kohta 6). Lisäksi hallitus käsittelee Vantaan kaupungin lausuntoa sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta (kohta 7).

Lisäksi kaupunginhallituksen on määrä merkitä tiedoksi kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen toimenpideohjelma, joka sisältää yhdeksän kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvää toimenpidettä. Ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön elokuun 2022 alussa. Kiusaamista ehkäiseviä toimia ovat: yhteisöllisen hyvinvoinnin vahvistaminen; yhteisöä, luokkia ja ryhmiä koskevien sääntöjen sopiminen; osallisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen; hyvinvoinnin mittaaminen. Kiusaamiseen puuttuvia toimia ovat: jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen; kiusaamisesta ilmoittamisen kanavat; jokaisessa yksikössä toimii kiusaamisen selvittelyn ja puuttumisen ryhmä; sovittelu- ja ankkuritoimintaa vahvistetaan kouluissa ja oppilaitoksissa; pitkittyneeseen ja haastavaan kiusaamiseen puuttuminen. (Kohta 22.)

Lue koko esityslista liitteineen.

Julkaistu: 13.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter