Vantaan ratikan Tikkurilan tunnelin asemakaavan muutos kaupunkiympäristölautakuntaan

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu 18.1. ja lautakunnan käsittelyyn tuodaan Tikkurilanraition asemakaavan muutos ja maanalainen asemakaava, jolla mahdollistetaan osa Vantaan ratikalle tarkoitetusta tunneliyhteydestä Väritehtaankadun ja Kielotien välillä.
Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle ja varmistetaan siten sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin.

Asemakaava on kaksiosainen. Maanpäällinen kaava 002457 sijoittuu Kielotielle ja sillä osoitetaan tunneliin johtava läntinen ajoyhteys. Maanalainen kaava 002457 ma sijoittuu pääradan itälaidan sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteyksen välille rautatiealueen, katualueen, puistoalueen ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueen alapuolelle.

Maanalaisella kaavalla osoitetaan tilavaraus joukkoliikennetunnelille ja maanalaiselle joukkoliikenteen pysäkille sekä niihin liittyville kulkuyhteyksille.

Maanalaisen kaavan alueella maanpäällisiin asemakaavoihin ei tule muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että kaavamuutos etenisi kaupunginhallitukseen ja sen päätöksellä nähtäville, jolloin kaavasta voi jättää muistutuksen.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätiedot:
aluearkkitehti Marjaana Yläjääski, p. 040 591 3878,
asemakaava-arkkitehti Tea Taponen, p. 040 483 9054
asemakaava-arkkitehti, Vantaan ratikka, Mari Jaakonaho, p. 050 302 9411

Julkaistu: 14.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter