Information om coronavirus till elever, studerande och vårdnadshavare

Det förekommer för tillfället avbrott i skolornas och läroanstalternas Wilma-system. Orsaken till avbrottet undersöks just nu. Vi beklagar den olägenhet som avbrottet orsakar. På grund av avbrottet publiceras information om coronaviruset som getts ut via Wilma 12.3 till skolor och läroanstalter också på vår webbplats. Vi ger också anvisningar och råd till elever och studerande direkt på ort och ställe.

Datum: 12.3.2020

13.3.2020, försöker Vandaskolorna fortsätta sin verksamhet så normalt som möjligt. Detta gäller även skolor med fler än 500 elever. Utflykter och exkursioner som skulle ha ordnats fredag eller måndag inhiberas i mån av möjlighet enligt rektorns bedömning. Skolorna informerar om eventuella ändringar. Vårens lägerskolor som riktar sig utomlands har redan tidigare ställts in.

Eftersom de statliga myndigheternas riktlinjer för den kommande veckan inte ännu är tillgängliga ber vi för säkerhets skull att eleverna tar med sig hem läroböcker och -material samt eventuella personliga apparater (tablet, chromebook, bärbar dator).

Information om undervisningsarrangemangen inför veckan som inleds måndag 16.3.2020 skickas via Wilma senast måndag 16.3.2020. Ifall situationen ändras under veckosluten informerar vi er vid behov även tidigare.

Vad gäller ordnandet av studentprov följer vi studentexamensnämndens anvisningar. Anvisningarna uppdateras på nämndens sida och läroanstalterna följer aktivt med ändringar: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset.

I dylika väldigt exceptionella situationer är det viktigt att skolorna och hemmen tar sig tid att behandla och besvara elevernas frågor kring situationen.

Information till vårdnadshavare:

Just nu talas det mycket om coronaviruset bland barn och unga i alla åldrar. Det vore bra om barnet och föräldrarna kunde tillsammans prata om saken. Barnet kan med egna ord berätta vad hen vet och hurdana tankar det väcker hos hen. Barnens reaktioner vid dylika situationer varierar: vissa kanske inte reagerar alls medan andra vill föra längre diskussioner. Det är också fullkomligt ok att inte alls önska prata om saken. Det är ändå rätt osannolikt att man insjuknar och skulle man råka bli sjuk är vården i Finland högklassig. Det är skäl att komma ihåg det.

Om barnet oroar sig över saken lönar det sig att berätta om det till läraren. Ifall ni önskar externt diskussionsstöd kan ni kontakta till exempel kuratorn, skolhälsovårdaren eller psykologen i er egen förskola, skola eller läroanstalt. Inom småbarnspedagogiken kan man kontakta småbarnspedagogikens kuratorer och psykologer.

Skolhälsovårdarens, psykologens och kuratorns kontaktuppgifter finns på Vanda stads hemsida www.vanda.fi.

Läs också vår nyhet publicerad 13.3.: Information till elever, studerande och vårdnadshavare om coronasituationen

Julkaistu: 13.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter