Vantaan lukiot etäopetukseen

Vantaan päivälukiot siirtyvät etäopetukseen ajaksi 16. – 25.3.2020. Etäopetuksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Etäopetus mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Taito- ja taideaineiden opetuksen järjestämisessä käytetään lukiokohtaista harkintaa eli opetus voidaan järjestää joko lähi- tai etäopetuksena. Oppilaitokset ohjeistavat tästä suoraan opiskelijoita.

Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti eli kunkin aineen opettaja opettaa ja ohjeistaa opiskelijoita etäopiskeluun lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Opettajat voivat työskennellä joko oppilaitoksen tiloissa tai kotoa käsin.

Ylioppilaskokeiden valvonta kuuluu opettajien virkavelvollisuuksiin myös etäopetuksen aikana. Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen. Opinto-ohjaajan ja opiskelijan erikseen niin sopiessa ohjauskeskustelut voidaan käydä myös oppilaitoksen tiloissa. Sama koskee myös psykologi- ja kuraattoripalveluita. Rehtorit, virka-apulaisrehtorit, opiskelijahuollon henkilöstö sekä lukiosihteerit työskentelevät oppilaitoksen tiloissa.

Etäopetuksessa ja -ohjauksessa hyödynnetään sähköisiä työvälineitä. Opiskelijoilla on etäopetuksen aikana mahdollisuus maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen tiloissa.

Vantaan aikuislukion toiminta jatkuu normaalisti lähiopetuksena.

Päätöksen suomenkielisten lukioiden etäopetukseen siirtymisestä on tehnyt toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki. Ruotsinkielisen lukion osalta vastaavan päätöksen tekee vs. ruotsinkielisen palvelualueen johtaja Ilkka Kalo.

Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä

Kaupungin koronaan liittyvät ohjeistukset ja uutislinkit

Päivitetty 15.3.: Korjattu päivämäärää: Lukiot siirtyvät etäopetukseen 25.3. saakka, ja opiskelijat palaavat oppilaitoksiin 26.3.

Julkaistu: 15.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter