Grundskolorna har övergått till distansundervisning – meddelande till vårdnadshavarna 19.3

Vi publicerar informationen som gått till elever och vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi via Wilma till grundskolornas elever och vårdnadshavare.Läs också nyhet: 20.3.2020: Statsrådet ändrade sina riktlinjer: Alla de elever i klasserna 1–3 som vill, kan komma till närundervisningen.

Inom den grundläggande utbildningen i Vanda övergick man till distansundervisning onsdagen 18.3. Distansundervisningen i skolorna har kommit bra igång när man beaktar omständigheterna. Om ni har frågor som anknyter till elevernas studier hoppas vi att ni kontaktar läraren eller rektorn utan att tveka. Vi vill påminna om att ni utöver Wilmas mobilversion också har tillgång till Wilmas webbversion.

Vi ber barn med rätt till närundervisning som varit utomlands att stanna hemma i fjorton dagar räknat från den dag de återvänt från sin resa. Om du är sjuk ska du inte delta i närundervisningen. Om du ens har några som helst symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber, ska du stanna hemma, vila och ta hand om dig. Stanna hemma tills symptomen gått över helt och hållet.

Skolmåltider för elever i närundervisning

Inom den grundläggande utbildningen serveras skollunch för elever som har rätt till närundervisning. Vi följer därmed innebörden i statsrådets förordning. Dessutom har barnskyddet i Vanda informerats om att de kan hänvisa barn som är klienter hos barnskyddet till skolan för att äta lunch genom att meddela rektorn om saken.

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en förteckning över kritiska branscher

I skolorna ordnas fortsättningsvis närundervisning för de barn i årskurserna 1‒3, vars föräldrar omfattas av bestämmelserna om arbetsplikt inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. På undervisnings- och kulturministeriets sidor finns en förteckning över sådana branscher. Om du arbetar inom en kritisk bransch och ditt barn därför har behov av närundervisning ber vi dig meddela rektorn om saken. Det behövs inget intyg från vårdnadshavarnas arbetsgivare, utan det räcker med en anmälan om behovet av närundervisning samt arbetsuppgiftens art.

Ifall barnets andra vårdnadshavare inte arbetar inom nämnda yrkesgrupper, har barnet inte rätt till närundervisning. För att barnets närkontakter skall hållas så små som möjligt, rekommenderas starkt att de vårdnadshavare som har möjlighet att ordna barnets undervisning hemma gör det.

Dessutom arrangeras närundervisning för elever med särskilt stöd, vars vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnets vård i hemmet.

Elev- och studerandevårdens stöd även i rådande undantagsläge

Skolornas psykolog- och kuratorstjänster fungerar fortsättningsvis i skolorna. Du kan kontakta kuratorn eller psykologen i din skola per telefon eller via Wilma.

Tillsammans kan vi avvärja en spridning av coronaviruset – vi önskar er alla i hemmen kraft under denna exceptionella tid. Och lycka till med distansstudierna!

Julkaistu: 19.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter