Tillsammans kan vi ta hand om de unga och förhindra spridningen av coronaviruset

Enligt regeringens riktlinjer begränsas offentliga sammankomster till tio personer och det rekommenderas att undvika att vistas på allmänna platser i onödan. För att kunna bromsa spridningen av coronaviruset borde alla undvika socialt umgänge i så stor grad som möjligt. Detta måste göras för att skydda de människor som hör till riskgrupperna och för att inte överbelasta hälsovårdssystemet.

Även om ungdomarna måste lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar, är det ändå vårdnadshavarna som har det huvudsakliga ansvaret för de minderåriga. Polisen och ungdomsväsendet vädjar nu tillsammans till vårdnadshavarna att diskutera ämnet hemma med de unga.

Barn och unga rör sig vanligtvis mycket ute och tillbringar tid tillsammans också i större grupper. Nu borde man undvika all onödig utomhusvistelse, träffar och offentliga platser. Även lekplatser, idrottsparker och samlingsplatser ska nu undvikas – åtminstone i en månad framöver.

Det råder nu undantagstillstånd i Finland. Om man inte följder myndigheternas order och uppmaningar kan någon annan hamna i livsfara. Alla ska beakta detta. Också barn och unga.

Man kan hålla kontakten till kompisarna också virtuellt

Nu är det ett bra tillfälle att hålla kontakten med varandra på sociala medier, ringa videosamtal till kompisarna, spela spel och läsa böcker hemma. Även om fysiska sammankomster har begränsats är ungdomarna mästare på att hålla kontakten med varandra på andra sätt!

Ungdomsarbetarna hjälper på webben

Ungdomsarbetarna har flyttat från ungdomsgårdarna till webben men gör också ungdomsarbete ute på fältet bland de unga i staden. Digitalt ungdomsarbete görs på webben på flera olika plattformar. Ungdomsarbetarna är anträffbara till exempel på Whatsapp, Discord chatten och Instagram. Du får mer information om ungdomsservicen på adressen nuortenvantaa.fi och de sociala medierna för Nuorten Vantaa.

Tillsammans kan vi förhindra spridningen av coronaviruset – vi önskar er alla i hemmen kraft under denna exceptionella tid!

Med vänlig hälsning
Polisen i Östra Nyland och Ungdomsservicen i Vanda stad

Julkaistu: 30.3.2020 
(muokattu: )