Staden delar ut lunchlådor till barn och unga inom förskoleundervisningens och grundskolans distansundervisning

Från och med 2.4 delar Vanda stad ut lunchlådor till förskolebarn och grundskoleelever inom distansundervisningen. Utdelningen av lunchlådor är avsedd för familjer som upplever sig vara i behov av dem. Barnets eller den ungas vårdnadshavare kan hämta lunchlådan från utdelningsstället två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar kl. 15.00–17.30.

Lunchlådorna delas ut vid följande verksamhetsenheter: Sotungin lukio, Tikkurilan lukio, Lumon lukio, Varias enhet på Pyrolavägen, Varias enhet på Frälsevägen, Vaskivuoren lukio, Länsimäen koulu, Aurinkokiven palvelukeskus och eftersmiddagsklubben vid Hasselbackens ungdomsgård.

När vårdnadshavaren kommer för att hämta lunchlådan ska denna meddela namnet på barnets daghem eller elevens skola. Ingen förhandsanmälan behövs till lunchutdelningen. Man försöker organisera utdelningen av lunchlådorna så att det inte uppstår kö i lokalen.

Det serveras också i fortsättningen lunch inom förskoleundervisningen eller vid skolan till dem som deltar i närundervisning. De som befinner sig i distansundervisning blir inte serverade varm lunch, eftersom tanken är att barnen äter måltiderna hemma.

Förskoleelevernas vårdnadshavare har meddelats om lunchutdelningen direkt via e-post, och elever inom grundskoleundervisningen och deras vårdnadshavare har meddelats via Wilma.

Julkaistu: 31.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter