Vantaa hyvittää iltapäivätoiminnan maksuja 18.3.2020 lähtien

Valmiuslain voimassaoloaikana asiakasmaksut peritään 1.4. alkaen vain niiltä päiviltä, jolloin lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Irtisanomisaikoja ei ole. Asiakasmaksut myös palautetaan takautuvasti niiltä päiviltä, jolloin oppilas ei ole osallistunut toimintaan ajalla 18.3.-31.3.2020. Palveluntuottajat tekevät hyvitykset automaattisesti, eikä huoltajan tarvitse hakea hyvitystä erikseen. Palveluntuottajat neuvovat huoltajia tarvittaessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista on säädetty perusopetuslain 48 f §:ssä.

Ilmoita, jos lapsesi osallistuu iltapäivätoimintaan

Jos lapsi ei osallistu kaikkina päivinä iltapäivätoimintaan, huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa osallistumisesta seuraavan päivän iltapäivätoimintaan viimeistään edellisenä päivänä kello 12.00 mennessä, jotta palveluntuottaja osaa varata oikean määrän henkilöstöä ja välipaloja iltapäiväkerhoihin.

Tarpeen mukaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajat sekä Vantaan kaupunki voivat keskittää toimintaansa. Mahdollisista muutoksista palveluntuottajat informoivat huoltajia erikseen. Mahdollisista muutoksista ei saa aiheutua oppilaalle kohtuutonta haittaa, ja muutoksia suunniteltaessa minimoidaan tartuntariski.

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu lähiopetuksessa opiskeleville

Valtioneuvosto on linjannut, että kaikilla 1.-3. luokan oppilailla sekä erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. Koronavirusepidemian hillitsemiseksi valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että kaikki lapset, joiden opiskelu ja hoito voidaan turvallisesti järjestää kotona, opiskelevat etäopetuksessa. Etäopetuksessa olevat lapset eivät osallistu myöskään iltapäivätoimintaan.

Kaikille lähiopetuksessa oleville oppilaille, joilla on päätös iltapäivätoimintaan osallistumisesta, järjestetään iltapäivätoimintaa tarvittaessa myös poikkeustilan aikana. Valmiuslain voimassaoloaikana iltapäivätoimintaan voivat hakea myös lähiopetuksessa olevat 3. luokan oppilaat, joiden huoltajat ovat poikkeuksellisesti määrättyjä työnantajan toimesta työtehtäviin. Tällaisessa tapauksessa yhteydenotot ja tiedustelut tehdään suoraan oppilaan lähikoulussa työskentelevälle iltapäivätoiminnan palveluntuottajalle.

Julkaistu: 6.4.2020 
(muokattu: )