Vanda kompenserar avgifterna för eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 18.3.2020

Från och med 1 april debiteras kundavgifter endast för de dagar som barnet deltar i eftermiddagsverksamheten under beredskapslagens giltighetstid. Det finns ingen uppsägningstid. Kundavgifter returneras också retroaktivt för de dagar då eleven inte har deltagit i verksamheten under tiden 18.3–31.3.2020. Serviceproducenterna betalar kompensationerna automatiskt och vårdnadshavaren behöver inte ansöka om dem separat. Serviceproducenterna ger råd till vårdnadshavarna vid behov.

Om avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet bestäms i lagen om grundläggande utbildning 48 f §.

Meddela om ditt barn deltar i eftermiddagsverksamheten

Om barnet inte deltar i eftermiddagsverksamheten varje dag ska vårdnadshavaren meddela om barnet deltar i eftermiddagsverksamheten nästa dag senast dagen innan före kl. 12.00, så att serviceproducenten kan reservera tillräckligt mycket personal och mellanmål till eftermiddagsklubbarna.

Vid behov kan eftermiddagsverksamhetens serviceproducenter och Vanda stad centralisera sin verksamhet. Serviceproducenterna informerar vårdnadshavarna skilt om eventuella ändringar. Eventuella ändringar får inte leda till orimliga nackdelar för eleven och vid planeringen av ändringar minimeras smittorisken.

Eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever inom närundervisningen

Statsrådet har gett riktlinjer om att alla elever i klass 1–3 och elever som får särskilt stöd har möjlighet att delta i närundervisning. För att hejda coronavirusepidemin rekommenderar dock statsrådet att alla barn vars studier och vård kan ordnas hemma på ett tryggt sätt studerar på distans. Barn i distansundervisning deltar inte heller i eftermiddagsverksamheten.

Eftermiddagsverksamhet ordnas vid behov också under undantagstillståndet för alla elever som får närundervisning och som har ett beslut om deltagande i eftermiddagsverksamhet. Under beredskapslagens giltighetstid kan också elever i klass 3 inom närundervisningen ansöka till eftermiddagsverksamheten, om arbetsgivaren påfört vårdnadshavarna arbetsuppgifter på undantag. I sådana fall ska man kontakta och ställa frågor direkt till eftermiddagsverksamhetens serviceproducent på elevens närskola.

Julkaistu: 6.4.2020 
(muokattu: )