Vain erittäin pieni osa oppilaista lähiopetuksessa - osa koulutiloista suljetaan valmiuslain ajaksi

Tiistaista 14.4. alkaen Vantaalla suljetaan 23 koulutilaa. Avoinna pysyy edelleen 30 koulutilaa, joihin suljettavien koulutilojen oppilaat ohjataan lähiopetukseen. Tartuntariskit minimoidaan toimipisteiden yhdistämisessä. Oppilaiden opiskelu järjestetään kouluissa enintään 10 henkilön ryhmissä eri puolilla koulukiinteistöjä, ja huolehditaan, että lähikontakteja syntyy mahdollisimman vähän. Lähiopetusryhmät säilyvät ennallaan ja oppilaiden opetuksesta vastaavat edelleen oman koulun henkilöstö. Kouluruokailuja ja välitunteja porrastetaan. Etäopetuksessa opiskelevat oppilaat jatkavat opiskeluaan normaalisti.

Valmiuslain aikana kaikkia oppilaita suositellaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä. Lähiopetuksessa voivat kuitenkin tarvittaessa opiskella 1.-3. - luokkien oppilaat sekä 1.-9. - luokkien erityisen tuen oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat. Kaikki vammaisopetusta antavat koulut jatkavat toimintaansa.

Vantaan kouluissa lähiopetukseen on valmiuslain aikana osallistunut päivittäin yhteensä vain noin 400 oppilasta. Tämä on alle 2 prosenttia kaikista perusopetuksen 24 000 oppilaasta. Useassa koulussa ei ole valmiuslain aikana opiskellut lähiopetuksessa lainkaan oppilaita tai vain muutamia.

Oppilasmäärät pysyvät avoinna olevissa kouluissa vähäisinä myös koulujen yhdistämisen jälkeen. Tämänhetkisten tietojen mukaan kussakin yhdistetyssä koulussa opiskelisi alle 40 oppilaasta lähiopetuksessa. Keskimääräinen koulukoko on Vantaalla 545 oppilasta, joten suuret tilat mahdollistavat opiskelun järjestämisen väljästi myös samassa kiinteistössä.

On tarkoituksenmukaista sulkea tilapäisesti sellaisia koulutiloja, joista oppilailla on ikätasoon nähden kohtuullisen lyhyt matka naapurikouluun. Samalla suljettavissa koulutiloissa saadaan toteutettua sisäilmakorjauksia tai muutostöitä, eikä synny tilojen ylläpidosta esimerkiksi tarpeettomia ateria-, vartiointi-, energia- ja siivouskustannuksia. Koulutilojen sulkeminen mahdollistaa kesälle 2020 suunniteltujen koulujen sisäilmakorjausten ja muiden muutostöiden aloittamisen jo huhti-toukokuussa. Näin korjauksia ja muutostöitä saataisiin tehtyä niin, että ne olisivat valmiina, kun koulutyö jatkuu normaalisti valmiuslain päätyttyä.

Suljettavista koulutiloista päätettäessä on huomioitu, ettei koulumatkoista oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden tule pitkiä. 1.-4. vuosiluokkien oppilaille voi koulutilojen yhdistämisestä tulla kohtuullinen koulumatkan pidennys, ja vuosiluokkien 5.-9. oppilaiden koulumatka saattaa pidentyä hieman enemmän.

Huoltajia on informoitu tilanteesta ja huoltajille lähetetään tiedotteet seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, albania, arabia, somali, viro sekä venäjä.

Tiistaista 14.4. alkaen suljettavat koulutilat:

Oppilasmäärissä on lopputilanne sen jälkeen, kun koulutiloja on tilapäisesti suljettu. Oppilasmäärät on laskettu 3.4.2020 tilanteen mukaan. Suluissa on koulutilan oppilaskapasiteetti eli tieto siitä, paljonko oppilaita koulutilaan normaalitilanteessa mahtuu.

Itäinen palveluyksikkö (8 koulutilaa):

Lehtikuusen (1-9 lk) koulun Havun ja Harmotien opetuspisteet siirtyvät Lehtikuusen koulun Kaarnan opetuspisteeseen.

 • Lähiopetuksessa 20 oppilasta (600)

Peltolan koulu (7-9 lk ) siirtyy Jokiniemen kouluun

 • Lähiopetuksessa 31 oppilasta (754)

Simonkallion koulu (1-6 lk) siirtyy Hiekkaharjun kouluun

 • Lähiopetuksessa 32 oppilasta (649)

Simonkylän koulu (5-9 lk) siirtyy Jokiniemen kouluun

 • Lähiopetuksessa 31 oppilasta (794)

Sotungin koulu (5-9 lk) siirtyy Lehtikuusen Kaarnan opetuspisteeseen

 • Lähiopetuksessa 20 oppilasta (700)

Västersundoms skola siirtyy Dickursby skolaan.

 • Lähiopetuksessa 0-5 oppilasta (210)

Kyrkoby skola siirtyy Dickursby tai Mårtensdals skolaan oppilaan osoitteen mukaan

 • Lähiopetuksessa 0-5 oppilasta (210 tai 250)

Läntinen palveluyksikkö (9 koulutilaa):

Hämeenkylän koulun (1-9 lk) Sanomalan opetuspiste siirtyy Martinlaakson kouluun.

 • lähiopetuksessa 20 oppilasta (996)

Hämeenkylän koulun (1-9 lk) Tuomelan opetuspiste siirtyy Hämeenkylän Variston opetuspisteeseen.

 • lähiopetuksessa 6 oppilasta (100)

Kanniston koulu (1-6 lk) siirtyy Aurinkokiven kouluun

 • lähiopetuksessa 20 oppilasta (n. 1 000)

Kartanonkosken koulu (1-9 lk) siirtyy Vantaan kansainväliseen kouluun

 • lähiopetuksessa 38 oppilasta (546)

Kartanonkosken koulun (1-9 lk) Tammiston opetuspiste siirtyy Vantaan kansainväliseen kouluun

 • lähiopetuksessa 38 oppilasta (546)

Kilterin koulu (7-9 lk) siirtyy Martinlaakson kouluun

 • lähiopetuksessa 20 oppilasta (996)

Veromäen koulu (1-9 lk) siirtyy Vantaan kansainväliseen kouluun.

 • lähiopetuksessa 38 oppilasta (546)

Veromäen koulun (1-9 lk) Pakkalan opetuspiste siirtyy Vantaan kansainväliseen kouluun.

 • lähiopetuksessa 38 oppilasta (546)

Veromäen koulun (1-9 lk) Riihipellon opetuspiste siirtyy Vantaan kansainväliseen kouluun.

 • lähiopetuksessa 38 oppilasta (546)

Koillinen palveluyksikkö (6 koulutilaa):

Havukosken koulu (6-9 lk) siirtyy Koivukylän kouluun

 • Lähiopetuksessa 12 oppilasta (485)

Jokivarren (1-6 lk) Sorvatien opetuspiste siirtyy Jokivarren Nikinmäen opetuspisteeseen

 • Lähiopetuksessa 11 oppilasta (300)

Korson koulu (6-9 lk) siirtyy Leppäkorven kouluun

 • Lähiopetuksessa 14 oppilasta (n. 400)

Mikkolan koulun (1-9 lk) Vegan opetuspiste siirtyy Mikkolan koulun Lyyran opetuspisteeseen

 • Lähiopetuksessa 11 oppilasta (n. 500)

Ruusuvuoren koulu (6-9 lk) siirtyy Mikkolan koulun Lyyran opetuspisteeseen

 • Lähiopetuksessa 11 oppilasta (n. 500)

Vierumäki (1-5 lk) Kulomäen opetuspiste siirtyy Vierumäen Lehmustontien opetuspisteeseen

 • Lähiopetuksessa 17 oppilasta (400)

Lue viesti albaniaksi: Vetëm një numër i vogël i nxënësve vijojnë mësimin në klasë – një numër i objekteve shkollore mbyllen gjatë kohës së ligjit për masa emergjente
Lue viesti arabiaksi: یوجد قسم صغیر جداً من الطلاب یداومون في المدارس- قسم من مباني المدارس سیكون مغلقاً خلال فترة سریان قانون الطوارئ
Lue viesti somaliksi:Kaliya qayb yar oo ka mid ah ardayda ayaa iskoolka wax ku baranaya – qaar ka mid ah dhismayaasha iskoolka waa la xirayaa mudda lagi jiro xukunka xaaladda degdegga ah
Lue viesti venäjäksi: НА КОНТАКТНОМ ОБУЧЕНИИ НАХОДЯТСЯ СОВСЕМ НЕМНОГИЕ – ЧАСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Lue viesti viroksi: Ainult väga väike osa õpilastest lähiõppes - osa kooliruumidest suletakse valmisoleku seaduse ajaks

Julkaistu: 7.4.2020 
(muokattu: )