Endast en bråkdel av eleverna deltar i närundervisning

– en del av skollokalerna stängs helt så länge beredskapslagen är i bruk

Sammanlagt 23 skollokaler i Vanda stängs helt från och med 14.4. Av dessa 23 skollokaler är två svenskspråkiga. Trettio skolutrymmen, 27 finskspråkiga och tre svenskspråkiga, håller fortfarande öppet och elever som deltar i närundervisning i de skolor som ska stängas anvisas till dessa skolor. Genom att förena skolenheter hoppas man på att minimera smittoriskerna. Eleverna studerar i skolorna i grupper på högst tio personer på olika håll i skollokalerna och närkontakterna minimeras. Det sker inga förändringar i närundervisningsgrupperna och personalen vid den egna skolan ansvarar fortfarande för elevernas undervisning. Skollunch- och rasttider varieras. Elever som deltar i undervisning på distans fortsätter sina studier som förut.

Enligt statsrådets linjedragningar rekommenderas det starkt att alla elever deltar i distansundervisning så länge beredskapslagen är i kraft. Elever i årskurserna 1–3 kan vid behov delta i närundervisning, liksom också både elever i årskurserna 1–9 med beslut om särskilt stöd och elever som deltar i förberedande undervisning. Alla skolor med handikappundervisning fortsätter sin verksamhet.

Under den tid beredskapslagen har varit i bruk har endast omkring 400 elever deltagit dagligen i närundervisning vid Vandaskolorna, dvs. under 2 procent av 24 000 grundskoleeleverna. Vid flera skolor har endast några elever eller inga elever alls deltagit i närundervisning. I de svenskspråkiga grundskolorna har totalt fyra elever deltagit i närundervisning.

Elevantalen vid de skolor som håller öppet förblir låga även efter att skolorna förenas. Enligt aktuella uppgifter torde varje skola ha färre än 40 elever i närundervisning. Den genomsnittliga skolstorleken i Vanda är 545 elever, vilket innebär att de stora skolfastigheterna möjliggör rymliga undervisningsarrangemang.

Det är ändamålsenligt att tillfälligt stänga sådana skolor vars elever, med beaktande av åldersnivå, har rimligt kort väg till grannskolan. Inneluftsrenoveringar eller andra modifieringar kan genomföras i de stängda skolorna och det uppstår inga onödiga måltids-, väktar-, energi- eller städkostnader. Stängningen av skollokalerna möjliggör att de renoveringar som skulle ha inletts under sommaren 2020 kan påbörjas redan i april-maj. Således kan renoveringarna slutföras så att skolarbetet kan inledas normalt när beredskapslagen upphör att gälla.

Vid beslutsfattandet om vilka skollokaler som ska stängas har vi beaktat skolresornas längd i förhållande till elevernas ålder och utvecklingsnivå. För elever i årskurserna 1–4 kan förenandet av skolor innebära en skälig förlängning av skolvägen, men skolvägen för eleverna i årskurserna 5–9 kan förlängas något mer.

Vi beklagar olägenheterna som eventuellt orsakas av dessa arrangemang.

Vidare information om arrangemangen som gäller er skola ges av skolans rektor. Vid behov skickar rektorn närmare uppgifter om närundervisningsarrangemangen via Wilma.

Skollokaler som stängs från och med tisdag 14.4:

Elevantalen visar slutsituationen efter skolornas tillfälliga stängning. Elevantalen har räknats enligt situationen 3.4.2020. Skolornas elevkapacitet, dvs. hur många elever normalt ryms i skollokalerna finns inom parentes.

Svenskspråkiga grundskolor

Västersundoms skola flyttar till Dickursby skola

 • I närundervisning deltar 0-5 elever (210)

Kyrkoby skola flyttar antingen till Dickursby eller Mårtensdals skola beroende på elevens hemadress

 • I närundervisning deltar 0–5 elever (210 eller 250)

Finskspråkiga grundskolor

Östra serviceenheten (6 skollokaler):

Undervisningsenheterna Havu och Harmotie vid Lehtikuusen koulu (åk 1–9) koulu flyttas till skolans undervisningsenhet Kaarna.

 • I närundervisning deltar 20 elever (600)

Peltolan koulu (åk 7-9) flyttar till Jokiniemen koulu

 • I närundervisning deltar 31 elever (754)

Simonkallion koulu (åk 1-6) flyttar till Hiekkaharjun koulu

 • I närundervisning deltar 32 elever (649)

Simonkylän koulu (åk 5-9) flyttar till Jokiniemen koulu

 • I närundervisning deltar 31 elever (794)

Sotungin koulu (åk 5–9) flyttar till undervisningsenheten Kaarna vid Lehtikuusen koulu

 • I närundervisning deltar 20 elever (700)

Västra serviceenheten (9 skollokaler):

Sanomala undervisningsenhet vid Hämeenkylän koulu (åk 1–9) flyttar till Martinlaakson koulu.

 • I närundervisning deltar 20 elever (996)

Tuomela undervisningsenhet vid Hämeenkylän koulu (åk 1–9) flyttar till Varisto undervisningsenhet vid Hämeenkylä.

 • I närundervisning deltar 6 elever (100)

Kanniston koulu (åk 1-6) flyttar till Aurinkokiven koulu

 • I närundervisning deltar 20 elever (ca. 1 000)

Kartanonkosken koulu (åk 1–9) flyttar till internationella skolan i Vanda

 • I närundervisning deltar 38 elever (546)

Tammisto undervisningsenhet vid Kartanonkosken koulu (åk 1–9) flyttar till internationella skolan i Vanda

 • I närundervisning deltar 38 elever (546)

Kilterin koulu (åk 7–9) flyttar till Martinlaakson koulu

 • I närundervisning deltar 20 elever (996)

Veromäen koulu (åk 1–9) flyttar till internationella skolan i Vanda

 • I närundervisning deltar 38 elever (546)

Pakkala undervisningsenhet vid Veromäen koulu (åk 1–9) flyttar till internationella skolan i Vanda

 • I närundervisning deltar 38 elever (546)

Riihipelto undervisningsenhet vid Veromäen koulu (åk 1–9) flyttar till internationella skolan i Vanda

 • I närundervisning deltar 38 elever (546)

Nordöstra serviceenheten (6 skollokaler):

Havukosken koulu (åk 6-9) flyttar till Koivukylän koulu

 • I närundervisning deltar 12 elever (485)

Sorvatie undervisningsenhet vid Jokivarren koulu (åk 1-6) flyttar till Nikinmäki undervisningsenhet vid Jokivarren koulu

 • I närundervisning deltar 11 elever (300)

Korson koulu (åk 6–9) flyttar till Leppäkorven koulu

 • I närundervisning deltar 14 elever (ca. 400)

Vega undervisningsenhet vid Mikkolan koulu (åk 1–9) flyttar till undervisningsenheten Lyyra vid Mikkolan koulu

 • I närundervisning deltar 11 elever (ca. 500)

Ruusuvuoren koulu (åk 6–9) flyttar till undervisningsenheten Lyyra vid Mikkolan koulu

 • I närundervisning deltar 11 elever (ca. 500)

Kulomäki undervisningsenhet vid Vierumäen koulu (åk 1–5) flyttar till Lehmustontie undervisningsenhet vid Vierumäen koulu

 • I närundervisning deltar 17 elever (400)
Julkaistu: 7.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter